Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bến Tre

Chi tiết tin

Đảng ủy Bảo hiểm xã hội tỉnh lãnh đạo đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2019
07/01/2020

Vượt qua những khó khăn, thách thức, với tinh thần quyết tâm cao, Đảng Ủy BHXH tỉnh đã lãnh đạo đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2019.

(Khen thưởng đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2019- Ảnh PV)

Bên cạnh những yêu cầu công tác ngày càng cao, năm 2019, cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh có những biến động lớn về nhân sự, từ việc thay đổi Giám đốc, Bí thư Đảng ủy do đồng chí Giám đốc cũ nghỉ hưu, cho đến việc thực hiện Đề án tinh gọn bộ máy trong hệ thống BHXH, một số đồng chí lãnh đạo được điều động sang những vị trí khác nhau, nhiều viên chức nghiệp vụ được luân chuyển phù hợp với tình hình mới…Vượt qua những khó khăn, thách thức, với tinh thần quyết tâm cao, Đảng Ủy BHXH tỉnh đã lãnh đạo đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2019.

Bằng nhiều biện pháp cụ thể, Đảng ủy đã lãnh chỉ đạo việc nâng cao nhận thức, xác định rõ vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, ban chấp hành các đoàn thể, đảng viên, công chức viên chức, đoàn viên và người lao động (VCLĐ)…, trong đó đặc biệt đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, đơn vị, đoàn thể; chú trọng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; cải cách hành chính, nâng cao năng lực quản lý và chất lượng tham mưu thực hiện nhiệm vụ được giao. Kịp thời kiện toàn tổ chức Đảng, lãnh đạo các đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ, chương trình công tác của từng đoàn thể; đẩy mạnh phong trào thi đua lao động, học tập, công tác dân vận, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, vận động đoàn viên của mỗi tổ chức phát huy sức mạnh tập thể và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền trong chấp hành các nguyên tắc, quy trình tuyển chọn, đề bạt, điều động bổ nhiệm cán bộ; việc nắm bắt và xử lý vấn đề chính trị nội bộ, định hướng dư luận xã hội… Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tuân thủ, chấp hành quy chế, quy định, kịp thời chấn chỉnh sai sót giúp đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Năm 2019 tình hình chính trị, tư tưởng trong nội bộ cơ quan đảm bảo ổn định, đảng viên và quần chúng có nhận thức chính trị tốt thông qua việc nắm bắt quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, không có trường hợp nào đảng viên vi phạm phải xử lý kỷ luật.

Trên cơ sở các phong trào thi đua thường xuyên, thi đua chuyên đề mang tính thiết thực, sát với thực tế, kịp thời phát hiện những tập thể, cá nhân điển hình để khen thưởng, nhân rộng; tháo gỡ, giải quyết những hạn chế, vướng mắc, đảm bảo cho việc triển khai nhiệm vụ trên địa bàn. Với chủ đề: “Công chức, viên chức Ngành BHXH luôn nỗ lực, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo trong thực thi công vụ, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019; lập nhiều thành tích hướng tới kỷ niệm 25 năm thành lập BHXH Việt Nam”; “ Tiếp tục tăng tốc – tạo bứt phá”. Đảng viên, VCLĐ toàn đơn vị bám sát quan điểm, chủ trương đường lối của Đảng, không ngừng nêu cao tinh thần trách nhiệm, “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chủ động trong công việc, từng bước thay đổi phong cách làm việc theo hướng phục vụ, đảm bảo quy tắc ứng xử của Ngành, chống quan liêu, hách dịch, cửa quyền, sách nhiễu nhân dân; theo dõi, giải quyết kịp thời các kiến nghị, vướng mắc trong nội bộ, không để xảy ra tình trạng đơn thư nặc danh, khiếu nại vượt cấp. Nâng cao chất lượng và hiệu quả trong tham mưu thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh.

Tính đến 31/12/2019 các chỉ tiêu nhiệm vụ trong năm hoàn thành, một số chỉ tiêu hoàn thành vượt mức. Cụ thể: tổng số tiền thu BHXH, BHTN là 2.611 tỷ đồng, đạt 101,4% kế hoạch được giao. Số người tham gia BHYT là 1.165.437 người, đạt 100,1% so với dự toán được giao, tỷ lệ bao phủ thẻ BHYT so với dân số toàn tỉnh đạt 90.42%, vượt 3,91% so với chỉ tiêu UBND tỉnh giao.

Năm 2019 đã tiếp nhận và giải quyết cho 59.301 lượt người hưởng chế độ ốm đau, 5.781 lượt người hưởng chế độ thai sản và 2.079 lượt người hưởng chế độ dưỡng sức phục hồi sức khỏe. Tổng số người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng là 15.150 người; 9.606 người hưởng trợ cấp thất nghiệp; 80 người hưởng kinh phí học nghề; 12.167 người lĩnh trợ cấp BHXH 1 lần, tử tuất 1 lần, TNLĐ 1 lần. Ước số lượt khám chữa bệnh BHYT trong tỉnh năm 2019 là 2.670.169 lượt.

Kết quả xác định chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2018, BHXH tỉnh Bến Tre đạt tỷ lệ 98,18% mức độ hài lòng của người dân, tổ chức; tăng 24,36% so với năm 2017. Đứng vị trí thứ 3 so với 19 sở, ngành được khảo sát (Báo cáo số 1756/BC-SNV ngày 12/9/2019 của Sở Nội vụ tỉnh Bến Tre).

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế nhất định. Tình trạng các doanh nghiệp nợ BHXH do phá sản, tự giải thể, bỏ trốn khá lớn, dẫn đến tỷ lệ nợ của toàn tỉnh phát sinh cao vượt mức quy định của BHXH Việt Nam. Tính đến cuối năm 2019, tỷ lệ nợ là 4,57% bao gồm nợ ngân sách (chỉ tiêu là 2.67%). Việc bố trí cán bộ chủ chốt tại một số vị trí trọng yếu, mang tính chiến lược còn chưa phát huy tốt hiệu quả, yêu cầu nhiệm vụ. Nhiệm vụ được giao ngày càng nhiều, áp lực công việc cao, biên chế mỏng dẫn đến hiệu quả thực hiện công việc đôi lúc chưa đạt yêu cầu.

Năm 2020, trước những thời cơ, vận hội mới, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm Đồng chí Dương Văn Thắng – Bí Thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH tỉnh nhấn mạnh từng cán bộ đảng viên phải không ngừng nâng cao vai trò tiên phong gương mẫu trong tất cả các lĩnh vực; đoàn kết xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh toàn diện trong sạch vững mạnh theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh; chia sẻ giúp đỡ nhau trong quá trình thực thi nhiệm vụ được giao, đặc biệt trước những yêu cầu nhiệm vụ mới đang phát sinh./. PV

Thông báo Thông báo

Album trang chủ Album trang chủ

Videos trang chủ Videos trang chủ

Tất cả videos

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 63
  Tổng lượt truy cập: 83478