Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bến Tre

Chi tiết tin

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Bến Tre nỗ lực chung sức xây dựng Nông thôn mới
04/10/2019

Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” là một chương trình lớn với ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Nhận thức trách nhiệm quan trọng trong tổ chức, triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” thời gian qua, BHXH tỉnh Bến Tre có nhiều cố gắng, nỗ lực góp phần cùng địa phương thực hiện hiệu quả phong trào này. Thực hiện Công văn số 2716/BHXH-TĐKT ngày 25/7/2014 của BHXH Việt Nam về việc thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, BHXH tỉnh cụ thể hóa thành Kế hoạch số 1548/KH-BHXH ngày 18/9/2014 tổ chức phát động phong trào thi đua và Kế hoạch số 1572/KH-BHXH ngày 08/12/2016 tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 – 2020.

Tuyến đường nông thôn ( Ảnh sưu tầm)

Xác định mục tiêu phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ của Ngành là công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) đã được quy định cụ thể tại tiêu chí 15.1 Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ, BHXH tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định giao chỉ tiêu cho từng đơn vị huyện trên địa bàn theo Quyết định số 2110/QĐ-UBND ngày 07/9/2016 về việc giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2016 – 2020; chỉ đạo BHXH các huyện, thành phố tham mưu Ủy ban nhân dân huyện, thành phố giao chỉ tiêu tham gia đối với xã, phường, thị trấn, đặc biệt chú trọng tỷ lệ các xã đang xây dựng phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới từ đó tiến hành có những giải pháp vận động nhân dân tham gia BHYT cho các xã. Đẩy mạnh công tác truyền thông, vận động, giáo dục với nhiều hình thức đến các nhóm đối tượng và người dân về chính sách pháp luật BHYT, cách thức tham gia, sử dụng thẻ BHYT, phối hợp với cơ sở khám, chữa bệnh đảm bảo quyền lợi cho người tham gia.

Với vai trò là thành viên Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới hàng năm được phân công phụ trách cụ thể từng xã đăng ký nông thôn mới, BHXH tỉnh phối hợp với Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới thường xuyên tổ chức các đợt kiểm tra giám sát các xã, từng bước nắm tình hình thực hiện các tiêu chí trong đó có tiêu chí 15.1 Tỷ lệ người dân tham gia BHYT. BHXH tỉnh luôn phối hợp tốt trong công tác báo cáo tình hình thực hiện tỷ lệ người tham gia BHYT theo định kỳ hoặc đột xuất. Định hướng giải pháp để BHXH huyện, thành phố phối hợp với địa phương trong chỉ đạo thực hiện, phấn đấu đạt tỷ lệ tiêu chí theo quy định.

Đường về xã nông thôn mới Châu Bình, xã đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên của tình ( Ảnh Sưu tầm)

BHXH tỉnh hỗ trợ các xã nông thôn mới trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia BHYT nhằm đạt tỷ lệ tiêu chí phấn đấu. Kinh phí hỗ trợ mua thẻ BHYT cho các đối tượng chủ yếu vận động các mạnh thường quân hỗ trợ đối tượng cận nghèo hàng năm và do Trung ương cấp. Năm 2015, BHXH Việt Nam đã chuyển cho BHXH tỉnh số tiền để xin ý kiến Ủy ban nhân dân tỉnh phát hành 4.785 thẻ, số tiền là 520.000.000 đồng, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội rà soát, lập danh sách đối tượng có mức thu nhập gần với mức thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo. Thẻ BHYT cấp có giá trị 07 tháng từ ngày 01/6/2015 đến ngày 31/12/2015. Năm 2016, BHXH Việt Nam đã chuyển cho BHXH tỉnh từ quỹ chung tay vì sức khỏe phụ nữ Việt Nam để xin ý kiến Ủy ban nhân dân tỉnh phát hành 2.147 thẻ, số tiền là 400.000.000 đồng. Thời gian thẻ có giá trị sử dụng từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016.  Năm 2017, BHXH Việt Nam chuyển kinh phí hỗ trợ mua BHYT phần trách nhiệm đóng của người thuộc hộ gia đình cận nghèo tỉnh Bến Tre (phần 30% mệnh giá thẻ) với số tiền là 300.000.000 đồng từ việc ủng hộ một ngày lương của cán bộ, công chức viên chức, lao động hợp đồng ngành BHXH và từ chương trình hỗ trợ khác. Số thẻ BHYT được cấp là 1.425 thẻ. Thời gian thẻ có giá trị sử dụng từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bến Tre tặng thẻ BHYT cho hộ cận nghèo huyện Bình Đại (Ảnh Sưu tầm)

BHXH tỉnh thực hiện tiêu chí tỷ lệ bao phủ BHYT qua các năm đều vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao theo Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2016 – 2020. Cụ thể năm 2016 chỉ tiêu giao 75,2%, thực tế đạt 82,29%, vượt 7,09%; năm 2017 chỉ tiêu giao 79%, thực tế đạt 91,2%, vượt 12,2%; năm 2018 chỉ tiêu giao 82,8%, thực tế đạt 91,87%, vượt 9,07%; năm 2019 chỉ tiêu giao 86,5%, thực tế đến 31/8/2019 đạt 92,12%, vượt 5,62%.

Với tiêu chí nông thôn mới về tỷ lệ người dân tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh Bến Tre là ≥ 85%  thì đến 31/8/2019 đã có 132/164 xã đạt được tỷ lệ này và có 43 xã có quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn đạt 86% kế hoạch đến năm 2020 số xã đạt chuẩn nông thôn mới là 50 xã; Với 12 xã đạt từ 15 – 18 tiêu chí, 62 xã đạt từ 10 – 14 tiêu chí, 30 xã đạt 5-9 tiêu chí, không có xã nào dưới 5 tiêu chí cho thấy khả năng hoàn thành đạt vượt chỉ tiêu Kế hoạch xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bến Tre và Đề án xây dựng huyện Chợ Lách đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 là rất khả thi trong thời gian tới.

BHXH tỉnh đã tổ chức sơ kết, tổng kết phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu nổi trội trong thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua do BHXH tỉnh phát động. Tổ chức sơ kết BHXH tỉnh khen thưởng 03 tập thể, 06 cá nhân; tổng kết phong trào khen thưởng 03 tập thể, 06 cá nhân, qua đó biểu dương, giới thiệu đến toàn thể công chức, viên chức toàn hệ thống được biết và nhân rộng.

Sự phấn đấu của BHXH tỉnh Bến Tre đã góp phần cùng tỉnh Bến Tre thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 hoàn thành vượt chỉ tiêu nhiệm vụ lĩnh vực BHYT.

Phòng Tổ chức cán bộ BHXH tỉnh Bến Tre

Thông báo Thông báo

Album trang chủ Album trang chủ

Videos trang chủ Videos trang chủ

Tất cả videos

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 61
  Tổng lượt truy cập: 83476