Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bến Tre

Chi tiết tin

Bảo hiểm xã hội tỉnh Bến Tre đẩy mạnh học tập và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW
24/06/2019

Chỉ thị số 05-CT/TW về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Bộ Chính trị khóa XII ban hành ngày 15/5/2016.

Trong thời gian qua, Đảng ủy Bảo hiểm xã hội tỉnh luôn bám sát Kế hoạch của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo tỉnh để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị Khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, Đảng Ủy Bảo hiểm xã hội tỉnh cụ thể hóa các nội dung trên thành những chương trình hành động thiết thực, sát với việc thực thi nhiệm vụ của ngành Bảo hiểm xã hội bằng Kế hoạch số 13-KH/ĐU về học tập chuyên đề “những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho chúng ta những di sản vô cùng quý giá về chính trị, đạo đức và được tổ chức học tập qua từng năm như “nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm _ chuyên đề năm 2016”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến tự chuyển hóa _ chuyên đề năm 2017”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của người cán bộ đảng viên_chuyên đề năm 2018”.

Quán triệt tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị Khóa XII, Đảng ủy Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức các buổi học tập theo các chuyên đề, tuyên truyền sâu rộng đến tất cả Đảng viên và người lao động trong cơ quan. Luôn lấy tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho mọi hoat động chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo cơ quan Bảo hiểm xã hội. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh luôn gắn liền với việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Hàng năm, Đảng ủy Bảo hiểm xã hội tỉnh chỉ đạo cho các Chi bộ xây dựng Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh theo từng chuyên đề sinh hoạt trong các Chi bộ, mỗi quý ít nhất một chuyên đề, các cá nhân đăng ký từng nội dung học tập cụ thể gắn liền với vị trí việc làm đang công tác.

Nhiều năm liền, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Bảo hiểm xã hội tỉnh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Số thu BHXH, BHYT, BHTN đạt và vượt chỉ tiêu do Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Nghi Quyết Tỉnh ủy giao. Kịp thời giải quyết hồ sơ hưởng các chế độ của người tham gia, kiến nghị với cơ quan quản lý Nhà nước thanh kiểm tra các đơn vị nợ đọng kéo dài, bảo vệ quyền lợi cho người lao động. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cơ quan, cá nhân tham gia giao dịch với cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Năm 2018, bám sát tinh thần năm “tăng tốc” theo Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ cùng sự quyết tâm cao của cả tập thể, vận dụng các phẩm chất chính trị của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào công việc, Bảo hiểm xã hội tỉnh được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018 và tặng Cờ thi đua với thành tích “thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước từng ngành, lĩnh vực của các cụm, khối thi đua năm 2018”.

(Hình ảnh: tặng giấy khen gương điển hình thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh)

 

Đối với cán bộ, đảng viên và viên chức, việc học tập đã góp phần nâng cao nhận thức về tư tưởng, đạo đức, phong cách, tác phong công tác của Hồ Chí Minh, vận dụng nhuần nhuyễn vào trong thực tế thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người tham gia. Luôn đặt quyền và lợi ích của nhân dân và người tham gia lên hàng đầu. Đảng ủy Bảo hiểm xã hội tỉnh đã kịp thời khen thưởng cho những cá nhân tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào mỗi dịp tổng kết hàng năm./.VP

 

 

Thông báo Thông báo

Album trang chủ Album trang chủ

Videos trang chủ Videos trang chủ

Tất cả videos

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 14
  Tổng lượt truy cập: 5200