Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bến Tre

Chi tiết tin

Bảo hiểm xã hội Việt Nam triển khai thực hiện Đề án “ Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 Ngành bảo hiểm xã hội và các dịch vụ công trên cơ sở kết nối chia sẻ dữ liệu giữa BHXH Việt Nam với các ngành liên quan”
13/02/2020

Ngày 12/02/2020 Bảo hiểm xã hội (BHXH)  Việt Nam ban hành Kế hoạch số 400/KH-BHXH triển khai thực hiện Đề án “ Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 Ngành bảo hiểm xã hội và các dịch vụ công trên cơ sở kết nối chia sẻ dữ liệu giữa BHXH Việt Nam với các ngành liên quan”

heo Kế hoạch các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và kết nối, khai thác các cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành; Đẩy mạnh thanh toán điện tử và đảm bảo các điều kiện để thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Đẩy mạnh xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm như: Hoàn thiện cơ sở pháp lý; xây dựng hạ tầng kỹ thuật như hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương trong việc kết nối, cung cấp, khai thác cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương  với cơ sở dự liệu quốc gia về bảo hiểm, trong đó ưu tiên kết nối, chia sẻ dữ liệu trong lĩnh vực y tế, lao động, thương binh và xã hội, thuế, tài chính, ngân hàng, nghiên cứu áp dụng thẻ điện tử, tích hợp các thông tin của người dân để dùng chung trong lĩnh vực BHYT, y tế, an sinh xã hội và các lĩnh vực có liên quan...

Xem nội dung Kế hoạch tại đây

Thông báo Thông báo

Album trang chủ Album trang chủ

Videos trang chủ Videos trang chủ

Tất cả videos

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 58
  Tổng lượt truy cập: 83473