Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bến Tre

Chi tiết tin

Bến Tre thành lập Ban chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT
13/02/2020

​Nhằm thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh Bến Tre và tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH và Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế giai đoạn 2016 – 2020, ngày 28 tháng 10 năm 2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành Quyết định số 2363/QĐ-UBND, thành lập Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Ban chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT do đồng chí Nguyễn Văn Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban, thành viên của Ban Chỉ đạo là đại diện lãnh đạo các đơn vị BHXH, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Cục Thuế, Sở kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, Bưu điện tỉnh, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Liên minh Hợp tác xã…Đến nay, cơ cấu Ban chỉ đạo đã hoàn chỉnh, có Tổ Giúp việc và quy chế hoạt động cụ thể. Các thành viên Ban chỉ đạo hoạt động làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, theo định hướng phân công nhiệm vụ cụ thể và gắn trách nhiệm phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT đối với từng thành viên Ban Chỉ đạo. Với cơ cấu tổ chức quy chế hoạt động như trên, sự gắn kết chặt chẽ giữa các các ngành, sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị đối với công tác BHXH, BHYT được củng cố và tăng cường; thắt chặt mối quan hệ phối hợp, cùng chung tay vì sự nghiệp an sinh xã hội lâu bền.

Bến Tre có diện tích 2.394,6 km2, dân số 1.288.463 người, trong đó dân số thành thị là 326.447 người (chiếm 9,8%), dân số nông thôn là 1.162.016 người (chiếm 90,2%). Toàn tỉnh có 843.078 người trong độ tuổi lao động, với quy mô dân số khá lớn, cơ cấu trẻ, lực lượng lao động dồi dào, nhưng tập trung chủ yếu ở nông thôn, lao động tự do hay sản xuất hộ gia đình, không ký kết hợp đồng lao động. Do đó, việc vận động đối tượng lao động tham gia BHXH, BHTN tại những khu vực nông thôn gặp nhiều khó khăn.

Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh Bến Tre có 100.255 người tham gia BHXH bắt buộc, 3.421 người tham BHXH tự nguyện, tổng số người tham gia BHXH chiếm tỷ lệ 12,82% so với lực lượng lao động; số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 90.280 người, chiếm tỷ lệ 11,17% so với lực lượng lao động của tỉnh; số người tham gia BHYT là 1.132.570 người, đạt tỷ lệ 87,90% so với dân số của tỉnh. Trong những năm qua, công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT vẫn rất tích cực, hàng năm đối tượng tham gia có tăng so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, so với tiềm năng lực lượng lao động của tỉnh và so với tỷ lệ tham gia của toàn quốc thì tỷ lệ tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh Bến Tre vẫn còn thấp.

Để hoạt động của Ban chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT hiệu quả, thì việc dự báo tình hình, nhận diện những thách thức và thời cơ trên địa bàn tỉnh Bến Tre để nắm bắt là yếu tố rất quan trọng. Tác động đến hiệu quả và chất lượng xây dựng kế hoạch hành động theo từng thời điểm của Ban chỉ đạo.

Một số cơ hội nhận thấy là Bến Tre đã hình thành Khu công nghiệp Giao Long và Khu công nghiệp An Hiệp đưa vào hoạt động thu hút nhiều dự án đầu tư vào tỉnh. Hiện tỉnh đang tập trung phát triển các loại hình du lịch sinh thái, sông nước. Trên lĩnh vực sản xuất công nghiệp phát triển khá ổn định, thương mại- du lịch phong phú, đa dạng ngày càng sôi động, tạo tiền đề cho bước đột phá tăng trưởng kinh tế của địa phương trong thời gian tới. Đặc biệt, cống đập Ba Lai, cầu Rạch Miễu hoàn thành và đưa vào sử dụng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở ra tương lai phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, đưa Bến Tre thoát khỏi thế “ốc đảo”, nhanh chóng hòa nhập với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, tạo đà phát triển các mặt kinh tế- xã hội.

Hệ thống chính sách pháp luật về BHXH, BHYT dần hoàn thiện, việc phát triển hệ thống BHXH linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại sẽ giúp cho tất cả mọi người dân đến gần hơn với chính sách BHXH, tiếp cận chính sách BHXH một cách toàn diện, đầy đủ các chế độ và tiến tới mọi người cao tuổi đều có lương hưu hoặc từ ngân sách nhà nước, hoặc từ quỹ BHXH. Không có người cao tuổi nào bị bỏ lại phía sau. Mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân sẽ sớm hoàn thành.

Ứng dụng công nghệ thông tin, hoàn thiện, đẩy mạnh kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về BHXH với các hệ thống cơ sở dữ liệu có liên quan sẽ phục vụ tốt công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT và công tác nghiên cứu, xây dựng kế hoạch phù hợp với thực tiễn địa phương. Sự chuyên nghiệp hóa, hiện đại hóa quản lý BHXH, BHYT sẽ góp phần nâng cao chất lượng phục vụ tốt hơn cho người tham gia.

Bên cạnh đó, vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức như Bến Tre là tỉnh xếp thứ 8 trong số 63 tỉnh, thành phố của cả nước bị rủi ro cao bởi tình trạng biến đổi khí hậu. Biến đổi khí hậu đang diễn ra ngày một phức tạp, gay gắt, ảnh hưởng đến ổn định sản xuất kinh doanh của các đơn vị sử dụng lao động và đời sống của người dân trên địa bàn, tác động trực tiếp đối với các mục tiêu sự phát triển bền vững của kinh tế xã hội. Đây chính là thách thức to lớn cho việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT trong thời gian tới, nhất là công tác thu và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT.

Những cơ hội mang lại từ các hiệp định thương mại đã có hiệu lực là những rủi ro và khó khăn cho doanh nghiệp của tỉnh Bến Tre; sự cạnh tranh không lành mạnh giữa các doanh nghiệp... sẽ là những nguyên nhân chủ yếu tác động không nhỏ đến tăng trưởng của các doanh nghiệp, sản xuất kinh doanh kém hiệu quả dẫn đến nợ đọng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động.

BHYT toàn dân đạt độ bao phủ khá cao, nhưng thiếu tính bền vững do dân số khu vực bãi ngang (218.791 thẻ, chiếm 17,25% dân số cả tỉnh) nếu không được ngân sách Nhà nước bảo đảm sẽ trở thành đối tượng vận động tham gia BHYT hộ gia đình. Đặc biệt, đến hết năm 2020 sẽ hết thời gian thực hiện Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020.

Trước những vấn đề đặt ra, Ban chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT sẽ tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch mở rộng và phát triển đối tượng phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bến Tre. Với vai trò là Phó Trưởng ban thường trực, cơ quan BHXH tỉnh sẽ khẩn trương xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT để kịp thời triển khai thực hiện từ tháng 2 năm 2020.

Bám sát Chương trình hành động số 34-CTr/TU ngày 31/7/2018 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, toàn tỉnh sẽ tăng tốc, ra sức phấn đấu mở rộng và phát triển đối tượng tham gia BHXH đạt tỷ lệ 20% lực lượng lao động trong độ tuổi; 18% lực lượng lao động tham gia BHTN, 45% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hàng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; tỷ lệ giao dịch điện tử đạt 100%; chỉ số đánh giá hài lòng của người dân đạt mức 100%.

Năm 2020, UBND tỉnh đã xây dựng Kế hoạch số 499/KH-UBND ngày 06/2/2020 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Tỉnh tăng cường thu hút đầu tư, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng. Hỗ trợ doanh nghiệp tăng dần quy mô, áp dụng các mô hình kinh doanh phù hợp phát triển kinh tế bền vững. Việc này sẽ góp phần chuyển dịch, thu hút lực lượng lao động khu vực nông thôn làm việc tại thành thị, các doanh nghiệp. Dựa trên các hợp đồng lao động ký kết giữa đơn vị sử dụng lao động và người lao động, BHXH tỉnh phối hợp với các đơn vị triển khai kế hoạch phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

Triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1676/QĐ-TTg ngày 21/11/2019 về đề án đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền BHXH. Sở Truyền thông phối hợp với các ban ngành liên quan xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền, phổ biến chính sách Luật BHXH, Luật BHYT, vận động toàn dân tham gia BHXH, BHYT. Các cơ quan báo chí, phát thanh truyền hình đổi mới, tăng cường tuyên truyền bằng nhiều hình thức, đa dạng, phù hợp với tính chất đặc thù của các loại hình báo đài. Tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về việc tham gia BHXH, BHYT, việc đó không còn là việc bảo đảm, bù đắp thay thế một phần tài chính cá nhân khi người tham gia không may gặp rủi ro, ốm đau, bệnh tật. Cao hơn nữa, việc tham gia BHXH, BHYT mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, kết nối mọi người với nhau, đoàn kết cộng đồng dân tộc, san sẽ cho nhau cùng hướng đến một xã hội cao đẹp.

Về phía Ngành BHXH, sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ cán bộ, nhân dân và doanh nghiệp tham gia BHXH, BHYT. Tổ chức thực hiện đầy đủ, chính xác, các chế độ, chính sách BHXH, BHYT. Đổi mới phương thực hoạt động theo hướng phục vụ. Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, duy trì và nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan BHXH, từng bước tiến đến bao phủ toàn diện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế./. Văn phòng

Thông báo Thông báo

Album trang chủ Album trang chủ

Videos trang chủ Videos trang chủ

Tất cả videos

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 61
  Tổng lượt truy cập: 83476