Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bến Tre

Chi tiết tin

BHXH tỉnh Bến Tre hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu năm 2019.
14/01/2020

.( Đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết công tác BHXH, BHYT năm 2019)

Năm 2019, được xác định là năm “Tiếp tục tăng tốc – tạo bứt phá”, mặc dù kinh tế của tỉnh năm qua còn nhiều khó khăn khó, thách thức như giá cả và thị trường tiêu thụ các nông sản chủ lực không ổn định; tình hình dịch tả lợn Châu phi và một số dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi diễn biến phức tạp, khó kiểm soát…. Nhưng với sự quyết tâm nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả nổi bật, tiếp tục phát triển tốt và là năm đầu tiên hoàn thành 100% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra (24/24 chỉ tiêu), tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) tăng 7,39% (chỉ tiêu Nghị quyết 7,3%), cơ cấu kinh tế của tỉnh Bến Tre tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, tăng trưởng kinh tế đang từng bước đi vào chiều sâu.

Đối với công tác BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh, năm 2019 việc triển khai nhiệm vụ có nhiều khó khăn, thách thức, áp lực do toàn ngành quyết liệt thực hiện Đề án sắp xếp, tinh giản bộ máy, giảm biên chế, đẩy mạnh cải cách hành chính, cùng những thay đổi về người đứng đầu, biến động về đội ngũ cán bộ quản lý….Được sự quan tâm sâu sát, lãnh đạo, chỉ đạo và hỗ trợ tích cực của BHXH Việt Nam, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về mọi mặt; cùng với sự hợp tác, giúp đỡ, phối hợp chặt chẽ của các Sở, ngành, sự đoàn kết, nỗ lực của tập thể cán bộ, viên chức, người lao động toàn hệ thống BHXH tỉnh; đơn vị đã vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh các chương trình, kế hoạch truyền thông thực hiện phối hợp thường xuyên hàng năm, trong năm 2019 công tác này được tăng cường, đi vào chiều sâu và có sức lan tỏa, nâng cao vị thế, hình ảnh cơ quan BHXH, tạo thuận lợi cho việc triển khai nhiệm vụ chính trị được giao. BHXH tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức thành công, hiệu quả Hội nghị trực tuyến báo cáo viên chuyên đề BHXH, BHYT, BHTN. Tại điểm cầu tỉnh có trên 200 đại biểu tham dự là các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh, điểm cầu các huyện, thành phố có trên 100 đại biểu/điểm cầu, đại biểu tham dự là Thường trực các huyện ủy, thành ủy; đại diện UBND các huyện, thành phố; đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đoàn thể huyện, thành phố. Phối hợp Bưu điện tỉnh tổ chức 117 cuộc truyền thông về BHYT tự nguyện với 5.339 người tham dự. Phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tổ chức 01 cuộc truyền thông về BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình với khoảng 100 đại biểu là cán bộ Hội tham dự. 01 cuộc tuyên truyền cho cán bộ đoàn thanh niên, 01 cuộc phối hợp Phòng Tư pháp tuyên truyền trong nhân dân, 01 cuộc phối hợp với LĐLĐ tuyên truyền cho cán bộ công đoàn, 01 cuộc phối hợp UBND huyện tuyên truyền cho doanh nghiệp trên huyện Thạnh Phú.

Tổ chức thành công, chất lượng, hiệu quả hàng chục hội nghị tuyên truyền
phổ biến nội dung, giảp pháp thực hiện Nghị quyết 05/2019/NQ-HĐTP ngày
17/9/2019 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về Hướng dẫn áp dụng
Điều 214 về tội gian lận BHXH, BHTN, Điều 215 về tội gian lận BHYT và Điều
216 về tội trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động của Bộ Luật Hình
sự trên địa bàn tỉnh qua đó nâng cao ý thức tuân thủ chấp hành chính sách pháp
luật BHXH, BHYT tạo sức lan tỏa góp phần thực hiện tốt công tác phát triển đối
tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN tại tỉnh Bến Tre.

Tổ chức đối thoại truyền thông trực tiếp với lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ tỉnh đến các huyện thị, xã phường trong toàn tỉnh về quyền và lợi ích của BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, trực tiếp giải đáp nhiều ý kiến đại biểu băn khoăn, vướng mắc, đồng thời biên soạn văn bản trả lời câu hỏi, vấn đề mà hiện nay các địa phương đang quan tâm, góp phần giải tỏa bức xúc, định hướng dư luận hiểu đúng, đồng thuận thực hiện, chấp hành, giúp cho việc phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT được thuận lợi, hiệu quả.

Bên cạnh đó, BHXH tỉnh chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện công tác BHXH, BHYT, trong đó đặc biệt là Quyết định số 2363/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Với nhiệm vụ, trách nhiệm rõ ràng, quy chế hoạt động khoa học, Ban Chỉ đạo Phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYTsẽ giúp đưa vào Nghị quyết các chỉ tiêu mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Công tác phối hợp với các sở, ngành liên quan được thực hiện chặt chẽ, sự phối hợp giữa các Sở, ngành từ cấp tỉnh đến cấp huyện với cơ quan BHXH thường xuyên được củng cố và tăng cường theo sự phân cấp của Nhà nước; trong quản lý phân định rõ ràng, cụ thể; từng cấp, từng Ngành thể hiện tốt vai trò, trách nhiệm trong quản lý thuộc trách nhiệm được phân công, nhất là trong công tác truyền thông, phát triển đối tượng tham gia và giải quyết các chế độ, góp phần thực hiện tốt các chế độ chính sách BHXH, BHYT, bảo đảm quyền lợi cho các đối tượng tham gia và thụ hưởng.

Công tác tổ chức cán bộ của BHXH tỉnh Bến Tre năm 2019 được tăng cường từ BHXH Việt Nam, củng cố, đúng lúc, kịp thời. Cán bộ một số phòng nghiệp vụ và BHXH huyện thay đổi vị trí phù hợp với yêu cầu đổi mới công tác và tình hình mới. Với sự thống nhất, đồng thuận cao, Ban Chấp hành Đảng ủy kịp thời đề nghị Đảng Ủy khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh quyết định chỉ định Bí thư Đảng ủy BHXH tỉnh nhiệm kỳ 2015 – 2020 ngay sau khi đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH tỉnh nghỉ hưu từ 01/7/2019; tạo điều kiện để Đảng ủy BHXH tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành thắng lợi nghị quyết nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015- 2020, kịp thời lãnh đạo triển khai công tác tổ chức cán bộ và các công việc chuẩn bị Đại hội các Chi bộ trực thuộc và Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tất cả các lĩnh hoạt động được triển khai đồng loạt, nhịp nhàng và hiệu quả và có nhiều giải pháp tích cực. Năm 2019, BHXH tỉnh hoàn thành vượt mức kế hoạch giao, đến cuối ngày 31/12/2019, tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN là 2.613,358 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 101,43% so với kế hoạch do BHXH Việt Nam giao, tăng 3,20% so với cùng kỳ năm 2018, tỷ lệ nợ BHXH, BHYT, BHTN tuy cao vào những tháng đầu năm nhưng đã giảm sâu vào cuối năm, tổng số nợ BHXH, BHYT, BHTN đến cuối kỳ là 78,417 tỷ đồng, chiếm 1,73% so với kế hoạch thu năm 2019.

Tổng số hồ sơ BHXH tỉnh giải quyết trong năm là 105.580 lượt người hưởng, tăng 18,13% so với năm 2018. Trong đó, giải quyết 975 người hưởng BHXH hàng tháng, 12.167 lượt người hưởng BHXH một lần, 70.781 lượt người hưởng chế độ ốm đau, 8.925 lượt người hưởng chế độ thai sản, 3.126 lượt người hưởng chế độ dưỡng sức phục hồi sức khỏe, 9.606 hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp, 80 hưởng chế độ trợ cấp học nghề.

Tổng chi BHXH tính đến cuối năm là 1.280,660 tỷ đồng, tăng 24,85% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, chi từ nguồn Ngân sách nhà nước là 125,487 tỷ đồng, chi từ nguồn quỹ BHXH là 1.155,172 tỷ đồng. Công tác chi trả được kịp thời, an toàn tiền mặt, đúng thời gian quy định và tạo thuận lợi cho người thụ hưởng. Đặc biệt, việc triển khai thực hiện Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 23/2/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công; Công văn số 1700/UBND-TCĐT ngày 19/4/2018 của UBND tỉnh giao trách nhiệm cho các sở, ngành liên quan tổ chức thực hiện Quyết định 241, đẩy mạnh chi trả chế độ BHXH qua tài khoản ATM, không sử dụng tiền mặt trong công tác chi trả. Đổi mới phương thức hoạt động theo hướng phục vụ chi trả nhanh chóng, kịp thời, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia mang lại hiệu quả cao. Tính đến nay, tổng số người hiện hưởng trợ cấp hàng tháng, BHXH 1 lần và trợ cấp thất nghiệp qua thẻ ATM đạt tỷ lệ 27,74% vượt 6,74% so với chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao (năm 2019 là 21%).

Thực hiện mục tiêu mỗi người tham gia BHXH, BHYT, BHTN chỉ có một mã số duy nhất và thời gian đóng-hưởng phải được thống kê chính xác trong suốt quá trình tham gia, tiến tới thực hiện cấp thẻ BHXH, thẻ BHYT điện tử theo quy định của pháp luật, BHXH tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện Kế hoạch số 1950/KH-BHXH ngày 07/6/2019 của BHXH Việt Nam về việc rà soát, xử lý dữ liệu người tham gia BHXH, BHYT, số liệu cần xác minh là 95.496 người, BHXH Bến Tre đã rà soát và giảm trùng 95.496 người, đạt tỷ lệ 100% và theo đúng tiến độ quy định. Cụ thể, đã giảm trùng thẻ 16.627 thẻ, giảm dữ liệu hộ gia đình 14.762 người, giảm thu 14.613 người.

Công tác liên thông dữ liệu điện tử theo Thông tư số 48/2017/TT-BYT được các cơ sở KCB thực hiện đúng thời gian quy định, đến nay đã có 163 cơ sở KCB BHYT (100%) kết nối liên thông dữ liệu KCB với Hệ thống giám định BHYT, hồ sơ đạt 96,5%. Hiệu quả công tác giám định BHYT, quản lý, sử dụng quỹ KCB BHYT được nâng cao. Kịp thời chấn chỉnh những sai sót về mã dùng chung, thiếu hồ sơ khám chữa bệnh điện tử, chênh lệch số lượt, số tiền quyết toán trong việc liên thông dữ liệu KCB BHYT. Năm 2019, quỹ BHYT được kiểm soát chặt chẽ và BHXH tỉnh Bến Tre năm trong nhóm các tỉnh có mức vượt dự toán thấp so với bình quân cả nước.

Năm 2019, thực hiện kế hoạch BHXH Việt Nam giao, BHXH tỉnh tiến hành thanh tra, kiểm tra tại 223/168 đơn vị, đạt 132% kế hoạch. Trong quá trình thanh tra, kiểm tra cũng kịp thời hướng dẫn, giải đáp các vướng của doanh nghiệp, người lao động về chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Qua công tác thanh tra, kiểm tra cho thấy, số lao động chưa đóng, đóng thiếu thời gian là 276 lao động với số tiền 324,721 triệu đồng. Số lao động đóng thiếu mức quy định là 199 lao động với số tiền phải truy đóng là 116,593 triệu đồng. Số tiền truy đóng (bao gồm cả tiền lãi đã thu) là 433,536 triệu đồng; số lao động đóng sai đối tượng, đóng thừa thời gian, đóng trùng phải truy giảm là 20 lao động với số tiền 71,348 triệu đồng; số lượt hưởng chế độ BHXH ngắn hạn sai quy định phải thu hồi về quỹ BHXH là 46 lượt với số tiền 29,549 triệu (số tiền đã thu hồi về quỹ BHXH là 28,308 triệu đồng).

Công tác cải cách thủ tục hành chính gắn liền với cái cách lề lối làm việc được tiếp tục thực hiện và đạt nhiều kết quả cao. Chỉ số hài lòng của người dân đối với BHXH tỉnh Bến Tre đạt tỷ lệ 98,18% mức độ hài lòng của người dân, tổ chức; tăng 24,36% so với năm 2017. Đứng vị trí thứ 3/19 Sở, ngành được khảo sát, đặc biệt 9/10 tiêu chí đánh giá về tinh thần, thái độ và chất lượng phục vụ có chỉ số hài lòng đạt 100%.

Năm 2020, là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 – 2020, cũng là năm diễn ra Đại hội đảng bộ các cấp hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2020), Kỷ niệm 60 năm ngày Bến Tre Đồng Khởi (17/01/1960 – 17/01/2020), Kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập ngành BHXH (16/2/1995 – 16/2/2020), với tinh thần “Đoàn kết - Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo - Đồng khởi - Bứt phá - Lan tỏa” BHXH tỉnh quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, toàn ngành nỗ lực lập thành tích thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn năm 2020. Triển khai nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả các quy trình nghiệp vụ, các quy định mới theo Luật BHXH, Luật BHYT và các hướng dẫn của BHXH Việt Nam; các chủ đề phong trào thi đua, chỉ tiêu, kế hoạch, chương trình hành động do Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh phát động./. KC

Thông báo Thông báo

Album trang chủ Album trang chủ

Videos trang chủ Videos trang chủ

Tất cả videos

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 62
  Tổng lượt truy cập: 83477