Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bến Tre

Chi tiết tin

Chế độ thai sản với người nhận nuôi con nuôi
24/05/2019

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, người nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi cũng là một trong những đối tượng được hưởng chế độ thai sản.

( Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi được hưởng chế độ thai sản- Ảnh minh họa PV)

Theo quy định, nếu đã đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) từ đủ 06 tháng trở lên trong 12 tháng trước khi nhận nuôi con nuôi, người nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi được hưởng các quyền lợi sau:

1. Được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản đến khi con đủ 6 tháng tuổi

Khi nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi, người lao động sẽ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi.

Trường hợp cả bố hoặc mẹ đều đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản (đã đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong 12 tháng trước khi nhận nuôi con nuôi) thì chỉ có bố hoặc mẹ được nghỉ việc.

2. Được hưởng trợ cấp một lần khi nhận con nuôi

Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con.

Mức trợ cấp bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng người lao động nhận nuôi con nuôi. (Hiện nay, mức lương cơ sở là 1,39 triệu đồng/tháng, vậy mức trợ cấp một lần khi nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi bằng 2,78 triệu đồng.)

3.Được hưởng trợ cấp hàng tháng trong thời gian nghỉ

Ngoài khoản tiền trợ cấp một lần nêu trên, mỗi tháng nghỉ hưởng chế độ thai sản người nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi còn được hưởng một khoản tiền bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Số tháng nghỉ hưởng chế độ thai sản của người nhận nuôi con nuôi được tính từ thời điểm nhận nuôi con nuôi đến khi  con đủ 06 tháng tuổi.

4. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội, người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội./. BHXH

 

Thông báo Thông báo

Album trang chủ Album trang chủ

Videos trang chủ Videos trang chủ

Tất cả videos

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 14
  Tổng lượt truy cập: 5200