Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bến Tre

Chi tiết tin

Kết quả đáng kích lệ trong công tác cải cách thủ tục hành chính năm 2019 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bến Tre
27/11/2019

Thời gian quan, từng cán bộ, viên chức (CBVC) làm công tác tại bộ phận “một cửa” trong toàn hệ thống BHXH từ tỉnh đến huyện đã cố gắng làm việc, nỗ lực hết mình để góp phần đưa công tác cải cách TTHC hướng tới sự hài lòng của người dân.

Rất nhiều tập thể, cán bộ viên chức thuộc hệ thống BHXH tỉnh Bến Tre vẫn hàng ngày âm thầm hành động vì mục tiêu cải cách TTHC ngày càng minh bạch, dân chủ, vẫn âm thầm nghiên cứu, tham mưu các văn bản liên quan đến công tác cải cách TTHC của ngành, thể hiện đúng tinh thần chính quyền phục vụ nhân dân, hành động vì dân. Để thực hiện tốt công tác giải quyết TTHC thời gian qua, với tinh thần đoàn kết thống nhất. Trước hết là lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể Đảng ủy; Ban giám đốc BHXH tỉnh gắn với việc thực hiện tốt quy chế dân chủ, tranh thủ trí tuệ của tập thể trong xây dựng các Nghị quyết, đưa ra giải pháp thực hiện các nhiệm vụ cải cách TTHC của đơn vị. Cùng với đó, lãnh đạo đơn vị luôn phát huy vai trò cá nhân phụ trách trong tổ chức thực hiện trên tinh thần vì dân hành động.

Xác định cải cách TTHC là khâu quan trọng, thời gian qua BHXH tỉnh đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong việc siết chặt kỷ luật kỷ cương, nâng cao trách nhiệm của từng viên chức trong toàn hệ thống BHXH tỉnh. Đồng thời, BHXH tỉnh đã hoàn thiện đồng bộ hệ thống công nghệ thông tin kết nối cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để phối hợp giải quyết các TTHC liên quan, đẩy mạnh giao dịch hồ sơ điện tử, đến cuối ngày 31/10/2019 toàn tỉnh có 2.629/2.652  đơn vị đủ điều kiện thực hiện giao dịch điện tử đạt 99,13% so kế hoạch giao.

Cùng với đó, BHXH tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh thực hiện tiếp nhận và chi trả nhanh các hồ sơ, thủ tục chính sách BHXH đến người dân, doanh nghiệp. Việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua Dịch vụ Bưu chính công ích đã được triển khai thực hiện nghiêm túc theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đến nay đã có 100%  đơn vị thực hiện giao dịch qua bưu chính.

BHXH tỉnh tuân thủ trong giải quyết TTHC, các thủ tục giải quyết hiệu quả, nhanh gọn, rút ngắn thời gian so với trước đây như: Rút ngắn thời gian cấp sổ BHXH từ 20 ngày, thẻ BHYT từ 07 ngày xuống còn 05 ngày; Điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH: không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định; Đối với trường hợp cấp lại thẻ BHYT thực hiện không quá 15 phút trong ngày làm việc.

Việc thực hiện cải cách TTHC đã giảm từ 32 thủ tục xuống còn 27 thủ tục; thời gian giải quyết một thủ tục không quá 5 ngày đã đảm bảo quyền lợi cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người tham gia. BHXH tỉnh thực hiện nghiêm túc quy trình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC theo cơ chế một cửa điện tử tập trung, tăng cường kiểm soát quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo đúng quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP Chính phủ, đảm bảo luân chuyển hồ sơ giữa các phòng nghiệp vụ kịp thời, không xảy ra tình trạng thất lạc hồ sơ, sự phối hợp  giữa các phòng nghiệp vụ, BHXH các huyện ngày càng chặt chẽ, mọi sự sai sót, trễ hẹn đều được Lãnh đạo phòng Tiếp nhận kiểm tra và chủ động điện thoại liên hệ với từng cá nhân, xin lỗi và nêu rõ lý do hồ sơ trễ hẹn góp phần hạn chế phiền hà của người dân. Trong 10 tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh đã tiếp nhận 1.786.203 hồ sơ (tính theo chi tiết số lao động), trong đó: GDĐT là  270.901 hồ sơ; giao dịch qua bưu chính là  198.898 hồ sơ. Tỷ lệ hồ sơ đã giải quyết đúng và trước hạn  là 1.770.636 hồ sơ chiếm 99,13 % tổng số hồ sơ đã tiếp nhận; hồ sơ còn lại đang giải quyết chưa đến hạn trả chiếm 0,57 % tổng số hồ sơ đã tiếp nhận; hồ sơ quá thời hạn giải quyết chỉ 0,3%.

Hàng năm, phòng Tiếp nhận BHXH tỉnh đã thực hiện kết xuất dữ liệu từ phần mềm TNHS với trên 200 cá nhân và  đơn vị tham gia giao dịch thủ tục hành chính phát sinh tại Bảo hiểm xã hội tỉnh, huyện để cung cấp cho Sở Nội vụ tỉnh Bến Tre phục vụ cho việc khảo sát Chỉ số hài lòng cấp tỉnh. Với những nỗ lực đó, tại báo cáo phân tích của Sở Nội vụ tỉnh Bến Tre BHXH tỉnh Bến Tre hai năm liền (năm 2017 và 2018) giữ vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng Hài lòng của người dân, tổ chức đối với các sở, ngành ở địa phương.

Gần đây nhất, tại Báo cáo số 1756/BC-SNV của  Sở Nội vụ  tỉnh Bến Tre công bố  ngày 12/9/2019, Kết quả xác định chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2018 cho thấy BHXH tỉnh là đơn vị được người dân, tổ chức đánh giá cao nhất ở các khung như sau:

- 95,63% Chỉ số hài lòng về tiếp cận dịch vụ (chỉ số chung cả tỉnh là 85,89%);

- 98,50% Chỉ số hài lòng về TTHC (chỉ số chung cả tỉnh là 90,42%);

- 100% Chỉ số hài lòng về công chức (chỉ số chung cả tỉnh là 91,10%). Người dân, tổ chức cho rằng viên chức BHXH tuân thủ đúng quy định giải quyết TTHC; Năng lực giải quyết công việc của công chức và sự tận tình hướng dẫn cũng được người dân, tổ chức đánh giá khá cao.

- 100% Chỉ số hài lòng về tiếp nhận, xử lý các ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị (chỉ số chung cả tỉnh là 82,79%).

Thời gian tới, BHXH tỉnh tiếp tục nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ viên chức, hoàn thiện hệ thống phần mềm TNHS của BHXH tỉnh, công bố danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận hồ sơ qua Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh, duy trì công khai thông tin, tiếp nhận phản hồi, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp, ứng dụng công nghệ thông tin tiếp tục mang lại hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ, phục vụ người tham gia,đáp ứng yêu cầu công việc đề ra,  đặc biệt trong giai đoạn thực hiện Đề án của BHXH Việt Nam về sắp xếp, tinh gọn bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức và người lao động, quyết tâm đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc không xảy ra trình trạng ngưng trệ. Góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu mà Ngành BHXH đã đề ra./.

                            Nguyễn Thị Minh Hiếu

Thông báo Thông báo

Album trang chủ Album trang chủ

Videos trang chủ Videos trang chủ

Tất cả videos

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 7
  Hôm nay: 10703
  Tổng lượt truy cập: 19340