Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bến Tre

Chi tiết tin

Không ngừng đổi mới, thực hiện các giải pháp đồng bộ, quyết liệt đảm bảo việc thực thi hiệu lực, hiệu quả chính sách pháp luật BHXH, BHYT
04/10/2019

(Nội dung trao đổi giữa Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Dương Văn Thắng và phóng viên Báo Đồng Khởi)

  1. Thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh đã quan tâm, tham gia đẩy mạnh công tác BHXH, BHYT tại địa phương. Ông đánh giá như thế nào về công tác này?

BHXH, BHYT là 02 chính sách lớn của Đảng và Nhà nước đóng vai trò trụ cột chính trong hệ thống an sinh xã hội nước ta. Thời gian qua, với sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền công tác BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng, cần được chỉ đạo và thực hiện một cách toàn diện, đồng bộ; Hoạt động tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân và mọi người lao động trên địa bàn tỉnh tích cực thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT phải trở thành nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh. Đây cũng chính là quan điểm của lãnh đạo tỉnh trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 21 NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020”.

Quá trình thực hiện, lãnh đạo tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn. Cụ thể như: Chương trình hành động số 25-Ctr/TU của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW; Chương trình hành động số 34-CTr/TU ngày 31/7/2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH trên địa bàn tỉnh Bến Tre đến năm 2030; Kế hoạch số 4235/KH-UBND  của UBND tỉnh ngày 11/9//2018 thực hiện Chương trình hành động số 34-CTr/TU ngày 31/7/2018 của Tỉnh ủy Bến Tre.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh, công tác BHXH, BHYT đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần nâng cao đời sống người dân, phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội. 

Tính đến cuối tháng 8 năm 2019, BHXH tỉnh có hơn 100.998 lao động tham gia BHXH, chiếm 12,64% lực lượng lao động toàn tỉnh tham gia BHXH, có 1.168.296  người tham gia BHYT, tỷ lệ bao phủ đạt 92,12% so với dân số của tỉnh (Cả nước hiện có 30,9% lực lượng lao động tham gia BHXH, 89,5 % dân số tham gia BHYT) với tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN là 1.613 tỷ đồng.

  1. Bên cạnh kết quả đạt được thì tình trạng chậm đóng, nợ đọng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) vẫn còn xảy ở nhiều doanh nghiệp. Thực tế vấn đề này như thế nào và những giải pháp của ngành?

Tính đến cuối tháng 8/2019 tổng số nợ BHXH, BHYT, BHTN của các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh là 53.385.109.565.627 đồng và tiền lãi phát sinh 9.119.218.175 đồng trong đó:

Nhóm1:  Nợ chậm đóng (dưới 1 tháng): 28.732.960.910 đồng

Nhóm 2: Nợ đọng (dưới 3 tháng): 675.155.912 đồng và tiền lãi 32.523.717 đồng

Nhóm 3: Nợ kéo dài (từ 3 tháng trở lên): 19.502.121.507 đồng và tiền lãi 7.950.460.230 đồng.

Nhóm 4: Nợ khó thu: 4.474.871.237 đồng, tiền lãi 1.136.234.228 đồng

Đối với nhóm 1 và 2: nợ chậm đóng và nhóm nợ đọng (nợ dưới 3 tháng) do tình hình kinh doanh của một số DN thiếu ổn định nên việc chậm trễ trong việc trích nộp BHXH hàng tháng, tuy có sai phạm nhưng ở mức độ chưa lớn, chưa ảnh hưởng lớn đến quyền lợi người lao động, nhóm này thường xảy ra ở các đơn vị chấp hành tương đối tốt quy định về trích nộp.

Đối với nhóm 3: Nợ kéo dài (từ 3 tháng trở lên) nguyên nhân chính là do ý thức tuân thủ pháp luật của người chủ sử dụng lao động, vì quyền lợi cá nhân mà cố ý tránh né, không thực hiện đúng quy định của pháp luật, trong nhóm này sau khi BHXH thực hiện các biện pháp nhắc nhở, kiểm tra đôn đốc thu nợ thì có khoảng 50% số tiền nợ được thu hồi rồi sau đó tiếp tục tái nợ. 50% số nợ còn lại nằm trong một số đơn vị có số nợ lớn thời gian kéo dài gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi người lao động, các đơn vị nợ nằm trong nhóm này thường có những chiêu trò như diện lý do không tiếp đoàn thanh tra, kiểm tra, không thực hiện theo cam kết chuyển trả nợ, không chấp hành Kết luận thanh tra, kiểm tra.

Đối với nhóm 4: Doanh nghiệp nợ khó thu gồm 75 đơn vị, DN mất tích; 05 đơn vị, DN đang phá sản, giải thể; 04 đơn vị, DN đã phá sản, giải thể; 02 đơn vị, DN chủ bỏ trốn, nhóm này khó có khả năng thu hồi.  

Nguyên nhân

Việc xử lý nợ BHXH, BHYT đối với các doanh nghiệp phá sản, giải thể, chủ bỏ trốn, mất khả năng thu hồi chưa có quy định hướng dẫn.Công tác phối hợp Liên đoàn Lao động khởi kiện ra tòa đối với doanh nghiệp nợ chưa thực hiện được do vướng về thủ tục tố tụng.Các chế tài xử lý các đơn vị cố tình nợ kéo dài chưa đủ mạnh, các biện pháp khởi tố hình sự đối với đơn vị cố tình vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN chưa được triển khai.

Giải pháp

BHXH tỉnh luôn xem việc ngăn chặn tình trạng trốn đóng, nợ đọng BHXH là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Để thực hiện mục tiêu đó, BHXH tỉnh đã có nhiều giải pháp, như:

- Tăng cường tuyên truyền chính sách pháp luật về BHXH, BHYT để NLĐ và chủ SDLĐ hiểu rõ hơn về trách nhiệm, nghĩa vụ của mình từ đó thực hiện đúng đủ những chế độ cho NLĐ theo quy định của pháp luật.

- Giao trách nhiệm cho cán bộ chuyên quản thường xuyên đối chiếu, rà soát nợ và yêu cầu chủ sử dụng lao động nộp đúng, đủ, kịp thời BHXH, 

- Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành đối với các đơn vị có số nợ đọng BHXH, BHYT, kịp thời xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, phối hợp với Ngân hàng trích tài khoản của đơn vị nợ để thanh toán BHXH theo quy định.

- Thực hiện các bước đôn đốc thu nợ, thanh tra, kiểm tra theo quy định, chuyển hồ sơ sang cơ quan công an điều tra xử lý hình sự theo quy định đối với các đơn vị cố tình vi phạm.

3. Việc cân đối quỹ khám chữa bệnh đã thực hiện ra sao? Tình trạng âm quỹ có xảy ra? (nếu có nguyên nhân nào?)

Bến Tre là một trong những tỉnh có tình trạng bội chi quỹ KCB nhiều năm liền , năm 2018 bội chi quỹ KCB là 218,2 tỷ đồng, đến 8 tháng đầu năm 2019 bội chi quỹ KCB là 261,4 tỷ đồng.

Nguyên nhân chủ yếu là do trãi qua các cuộc chiến tranh chống giặc ngoại xâm, số người được hưởng chính sách ưu đãi đối với người có công, thân nhân người có công tại địa phương cao (trên 69.000 người). Số người nghèo, cận nghèo, người được chế độ bảo trợ xã hội gần 400.000 người. Do đó xét trên mặt bằng tổng thể, cơ cấu thẻ BHYT của đối tượng người lao động thấp, chiếm 8,4%/ tổng thẻ BHYT (trong đó đối tượng doanh nghiệp chiếm 5,7%/ tổng thẻ), cơ cấu các đối tượng có mức đóng theo lương cơ sở chiếm tỷ lệ cao 90,14%/ tổng thẻ BHYT dẫn đến quỹ BHYT thấp. Tần suất KCB/ 1 người tham gia BHYT tại tỉnh cao hơn tẩn suất KCB chung toàn quốc.

  1. Ngành có giải pháp nào để phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT và phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp cũng như đảm bảo mục tiêu an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới?

Hiện nay, đa số các doanh nghiệp chưa tham gia BHXH trên địa bàn là nhỏ lẻ, sử dụng ít lao động, không ký hợp đồng lao động...Nhưng cơ quan quản lý lao động chưa quản lý chặt chẽ việc thực hiện quy định của pháp luật về lao động, hợp đồng lao động, nên người lao động không có hợp đồng lao động với chủ sử dụng lao động nên chưa đủ cơ sở để bắt buộc tham gia BHXH.

Để đẩy mạnh công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT và phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp cũng như đảm bảo mục tiêu an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, trong thời gian tới BHXH tỉnh tập trung đẩy mạnh công tác truyền thông chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp nhằm đưa chính sách đến gần hơn với người dân.

Phối hợp với các sở, ngành tham mưu UBND tỉnh giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho UBND cấp huyện.

Tăng cường phối hợp với cơ quan Thuế và cơ quan liên quan xác định số lao động thuộc diện phải tham gia BHXH bắt buộc, BHTN tại các đơn vị sử dụng lao động đang hoạt động và đóng thuế; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về quy định tham gia BHXH bắt buộc đối với người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn 01 tháng đến dưới 03 tháng

Tổ chức rà soát, phân tích, đối chiếu dữ liệu do cơ quan thuế cung cấp với dữ liệu cơ quan BHXH đang quản lý để xác định số lao động thuộc đối tượng phải tham gia nhằm xây dựng kế hoạch khai thác, phát triển đối tượng đối tượng phù hợp. Đôn đốc BHXH huyện, thành phố triển khai thực hiện tốt quy trình phát triển đối tượng tham gia tại các đơn vị chưa tham gia BHXH theo quy định.

Mở rộng mạng lưới đại lý thu, điểm thu, đào tạo kỹ năng tiếp cận, vận động để khai thác đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Tăng cường thanh tra chuyên ngành và xử lý các doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

Nâng cao chất lượng phục vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính tạo sự thuận lợi và hài lòng cho người dân khi tham gia và thụ hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

  1. Ngày 25/6/2019 Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua Nghị Quyết 05/2019/NQ-HĐTP Hướng dẫn áp dụng Điều 214 về tội gian lận bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, Điều 215 về tội gian lận bảo hiểm y tế và Điều 216 về tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động của Bộ Luật Hình sự. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2019. BHXH tỉnh có giải pháp nào để triển khai thực hiện Nghị quyết này trên địa bàn tỉnh?

Nghị quyết 05/2019/NQ-HĐTP gồm 8 điều tập trung vào các nội dung: Phạm vi điều chỉnh, giải thích thuật ngữ, giải thích một số tình tiết định khung hình phạt một số trường hợp truy cứu trách nhiệm hình sự, xử lý hành vi trốn đóng trước ngày 01/01/2018, xác định tư cách tố tụng của cơ quan BHXH, tổ chức thực hiện và hiệu lực thi hành.

Nghị quyết được thông qua đảm bảo được việc áp dụng thống nhất pháp luật trong xét xử các hành vi VPPL về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp được quy định tại các Điều 214, Điều 215, Điều 216 của Bộ Luật Hình sự. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN..

BHXH tỉnh sẽ tập trung nhiều giải pháp tuyên truyền Nghị quyết 05/2019/NQ-HĐTP cũng như tăng cường thanh tra, kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm về BHXH, BHTN, BHYT tương ứng với các tội danh quy định tại Điều 214, Điều 215, Điều 216 của Bộ Luật Hình sự. Qua đó tăng cường tính răn đe, cảnh báo và bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động và của cả cơ quan BHXH trong lĩnh vực BHXH, BHTN, BHYT. Cụ thể:

Để triển khai thưc hiện Nghị Quyết, dự kiến cơ quan BHXH tỉnh sẽ phối hợp với các Ngành: Tòa án, Viện Kiểm sát, Công an, Ngành Lao động, Ngành Y tế, Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Liên đoàn Lao động, các cơ sở khám chữa bệnh BHYT trên địa bàn, tổ chức tọa đàm, hội đàm để triển khai Nghị quyết 05/2019/NQQ-HĐTP. Kiến nghị các sở, ngành liên quan tiếp tục tổ chức triển khai cho cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống của đơn vị, qua đó nâng cao nhận thức trong tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHTN, BHYT. Kiến nghị Liên đoàn lao động, các tổ chức công đoàn tăng cường tuyên truyền, phối hợp tuyên truyền cho người lao động, cho chủ sử dụng lao động hiểu và thực hiện đúng quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong việc thực hiện pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT.Kiến nghị Ngành Y tế tăng cường nghiên cứu các quy định về pháp luật khám chữa bệnh, pháp luật về BHYT, sử dụng quỹ BHYT đúng, hợp lý; hạn chế thấp nhất các hành vi vi phạm quy định về quyết toán, sử dụng quỹ BHYT mà các hành vi đó đã được giải thích, cụ thể hóa tại Nghị quyết 05/2019/NQ-HĐTP; trong đó chú trọng tự kiểm tra quá trình chấp hành pháp luật BHYT. Thanh tra ngành y tế tăng cường thanh tra, kiểm tra các cơ sở khám chữa bệnh trong thực hiện quy định về pháp luật BHYT; phối hợp thường xuyên với cơ quan BHXH trong việc thanh tra, kiểm tra và trao đổi thông tin về khám chữa bệnh BHYT.

Cơ quan BHXH tử tỉnh đến huyện tăng cường phối hợp tuyên truyền các quy định về BHXH, BHTN, BHYT bằng nhiều hình thức để người dân, doanh nghiệp, cơ quan … hiểu thêm về các chính sách này. Tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm về BHXH, BHTN, BHYT; chuyển sang cơ quan điều tra các trường hợp vi phạm Điều 214, Điều 215, Điều 216 của Bộ Luật Hình sự theo quy định.

Xin cảm ơn ông!

Thông báo Thông báo

Album trang chủ Album trang chủ

Videos trang chủ Videos trang chủ

Tất cả videos

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 62
  Tổng lượt truy cập: 83477