Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bến Tre

Chi tiết tin

Một số nội dung cần biết khi người lao động tham gia bảo hiểm y tế tại doanh nghiệp
14/02/2020

Bảo hiểm y tế (BHYT) là loại hình bảo hiểm buộc mà người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) phải tham gia khi giao kết hợp đồng lao động (HĐLĐ).

1. Mức đóng BHYT hàng tháng

Điều 6 và Điều 18 Quyết định 595/QĐ-BHXH  ngày 14/4/2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định: Mức đóng BHYT hàng tháng của NLĐ thuộc diện tham gia BHYT bắt buộc bằng 4,5% mức tiền lương tháng, trong đó NSDLĐ đóng 3%; NLĐ đóng 1,5%.

Mức tiền lương tháng tối thiểu đóng BHYT không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng đối với NLĐ làm công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường. Người làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi qua đào tạo, học nghề phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng; Người làm công việc có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 5%; công việc có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc có độ phức tạp tương đương trong điều kiện lao động bình thường. Mức lương tháng tối đa đóng BHYT không cao hơn 20 tháng lương cơ sở.

2. NLĐ thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT:

NLĐ đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau thì đóng BHYT theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự: (1) NLĐ và NSDLĐ cùng đóng; (2) Tổ chức BHXH đóng; (3) Ngân sách Nhà nước đóng; (4) Ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng; (5) Hộ gia đình (Khoản 7, điều 1 Luật BHYT sửa đổi, bổ sung năm 2014).

Nếu một người thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT thì được hưởng quyền lợi BHYT theo đối tượng có mức hưởng cao nhất (Khoản 2, điều 14 Nghị định 146/2018/NĐ-CP).

3. NLĐ làm việc ở nhiều doanh nghiệp

Trường hợp NLĐ giao kết hợp HĐLĐ với nhiều NSDLĐ thì đóng BHYT theo hợp đồng có mức tiền lương cao nhất (Khoản 2, điều 4 Nghị định 44/2013/NĐ-CP).

4. Hoàn trả tiền đóng BHYT

Người lao động tham gia BHYT tại doanh nghiệp  được hoàn trả tiền đóng BHYT trong trường hợp trước đó đang tham gia BHYT theo nhóm Ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng, hoặc nhóm hộ gia đình, được cấp thẻ BHYT theo nhóm đối tượng mới, nay báo giảm giá trị sử dụng thẻ đã cấp trước đó. Số tiền hoàn trả tính theo mức đóng BHYT và thời gian đã đóng tiền nhưng chưa sử dụng thẻ theo quy định. (Theo Điều 20 Quyết định 595/QĐ-BHXH)

Ví dụ: Tháng 01-2019, anh A là lao động tự do tham gia BHYT theo hộ gia đình. Tháng 10-2019, anh ký HĐLĐ xác định thời hạn (24 tháng) với nhà máy B nên được cấp thẻ BHYT mới (thuộc nhóm do NLĐ và NSDLĐ cùng đóng). Trong trường hợp này, anh A sẽ được hoàn trả tiền đóng BHYT nếu báo giảm giá trị sử dụng thẻ BHYT theo hộ gia đình.

5. Được cấp thẻ BHYT khi tham gia BHYT. Được cơ quan BHXH cấp lại khi thẻ BHYT bị mất.

6. NLĐ theo dõi giá trị sử dụng của thẻ BHYT bằng cách sử dụng mã thẻ BHYT để tra cứu trên website của cơ quan BHXH.

Thông báo Thông báo

Album trang chủ Album trang chủ

Videos trang chủ Videos trang chủ

Tất cả videos

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 62
  Tổng lượt truy cập: 83477