Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bến Tre

Chi tiết tin

NÂNG CAO Ý THỨC, TRÁCH NHIỆM PHỤC VỤ NHÂN DÂN VÌ SỰ PHÁT TRIỂN VÌ AN SINH XÃ HỘI
02/12/2019

Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân là nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh, tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới; đồng thời là giải pháp quan trọng, cấp bách trong xây dựng Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị giai đoạn hiện nay.

Tăng cường và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động của công chức, viên chức người lao động (CCVCNLĐ) hệ thống BHXH tỉnh Bến Tre trong tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao ý thức, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí qua đó tiếp tục xây dựng hình ảnh đội ngũ CCVCNLĐ ngành BHXH gương mẫu, tận tụy, chuẩn mực, chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, tận tình, thân thiện; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua những việc làm cụ thể hàng ngày, trên mọi lĩnh vực công tác.

Thực hiện đồng bộ, xuyên suốt và hiệu quả các chuẩn mực văn hóa công sở của Ngành, địa phương và của BHXH tỉnh Bến Tre, tạo môi trường làm việc văn minh, hiện đại, thân thiện, trách nhiệm, minh bạch, chất lượng cao góp phần xây dựng Ngành BHXH trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Chất lượng phục vụ ảnh hưởng rất lớn đến việc phát triển số người tham gia. Chỉ khi người dân thật sự hài lòng, cảm thấy thuận lợi và việc tham gia BHXH, BHYT, BHTN mang lại nhiều lợi ích, thuận lợi, và được phục vụ ân cần, chu đáo của viên chức hệ thống BHXH, tạo sự thoải mái, hài hòa họ sẽ tham gia tích cực và giới thiệu nhiều người cùng tham gia, khi đó BHXH tỉnh Bến Tre sẽ thuận lợi hơn trong thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị mà Ngành và địa phương giao.

Tinh thần học tập thực hiện nghị quyết và trách nhiệm của đảng viên, viên chức, người lao động BHXH tỉnh Bến Tre thời gian qua là rất tốt, BHXH tỉnh thực hiện quán triệt, phổ biến triển khai học tập Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" được tổ chức hàng năm và Nghị quyết 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về "Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ".  Tự giác thực hiện nghiêm Quy định 47-QĐ/TW ngày 1-11-2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về "Những điều đảng viên không được làm", Quy định 101-QĐ/TW ngày 7-6-2012 của Ban Bí thư khóa XI về "Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp", Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19-12-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về "Một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên". 

Ý thức trách nhiệm và tinh thần phấn đấu của đảng viên, viên chức, người lao động đại đa số trong hệ thống BHXH tỉnh Bến Tre là rất tốt. Tuy nhiên, việc cụ thể hóa vào công việc thực tế hàng ngày cho từng vị trí công tác, những việc làm cụ thể chưa rõ nét và chưa thể hiện tính quyết liệt.

Tổng thể chất lượng phục vụ đối tượng của viên chức BHXH tại nơi đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN đến liên hệ công việc qua khảo sát chung các sở ngành về kết quả đánh giá sự hài lòng của người dân với sự phục vụ của cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2018 được đánh giá tỷ lệ như sau: hài lòng là 98,18% là tỷ lệ khá cao, bình thường là 1,59% và không hài lòng là 0,23%. Với tỷ lệ không hài lòng tuy không cao nhưng so với các ngành trên địa bàn tỉnh thì tỷ lệ này cũng là  điểm cảnh báo để BHXH tỉnh chúng ta có giải pháp chấn chỉnh kịp thời về thái độ và kỹ năng phục vụ của viên chức.

Thông tin về chức năng, nhiệm vụ, hoạt động của cơ quan BHXH vẫn còn số đông người dân đặc biệt là lực lượng lao động nông nghiệp, diêm nghiệp, kinh tế hộ gia đình... chưa hiểu đầy đủ có nhiều nơi còn cho rằng cơ quan BHXH có tính chất tương tự loại hình các công ty bảo hiểm nhân thọ. Tham gia chủ yếu là do tính chất bắt buộc, do nhà nước, tổ chức, cá nhân tài trợ; tham gia khi có bệnh.

Tính nhân văn của việc tham gia BHXH, BHYT chưa có sức lan tỏa sâu rộng và sự chuyên nghiệp, khéo léo, thân thiện trong cung cách phục vụ của viên chức hệ thống BHXH tỉnh Bến Tre, hệ thống đại lý thu BHXH, BHYT chưa đạt kỳ vọng cao của nhu cầu xã hội hiện nay.

Giải pháp, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Yếu tố con người là gốc rễ quan trọng cho mọi cuộc cải cách, để hướng tới chất lượng phục vụ và sự hài lòng của người tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh Bến Tre thì việc xây dựng chất lượng nguồn nhân lực với các quy chế, quy định, quy tắc tổ chức bộ máy hoạt động của BHXH tỉnh Bến Tre là nhiệm vụ hàng đầu trong mọi nhiệm vụ.

Những việc CCVC cần phải làm quyết liệt hơn trong thời gian tới:

- Có ý thức tổ chức kỷ luật thật tốt, chấp hành nghiêm chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của Ngành của cơ quan, đơn vị.

- Xây dựng Chương trình, kế hoạch làm việc hàng tuần, tháng, quý, năm và chủ động triển khai kế hoạch được duyệt và công việc theo chức năng nhiệm vụ từng vị trí, đơn vị công tác đảm bảo chất lượng, hiệu quả tốt nhất.

- Tăng cường rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống; thường xuyên học tập kinh nghiệm, nâng cao kiến thức chuyên sâu về chuyên môn nghiệp vụ, bao quát công việc chung của đơn vị.

- Chào hỏi, hòa nhã, văn minh, chân thành, cởi mở, thân thiện khi giao tiếp; trách nhiệm, chuyên nghiệp trong phong cách làm việc; định hướng rõ tư duy phục vụ tốt, tôn trọng nhân dân là khách hàng bên ngoài và đơn vị đồng nghiệp nội bộ hệ thống BHXH tỉnh Bến Tre là khách hàng bên trong chính là tôn trọng bản thân và đơn vị công tác.

- Chia sẽ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hướng dẫn tận tình, chu đáo cho người đến liên hệ công tác; tôn trọng lắng nghe và tiếp thu ý kiến đóng góp. Trong quan hệ phối hợp, đồng nghiệp phải chân thành, nhiệt tình, đảm bảo sự đoàn kết; phối hợp và góp ý để công việc được giải quyết nhanh, hiệu quả cao.

- Sử dụng trang phục tươm tất, thanh lịch, thẩm mỹ khi làm việc, giữ uy tín, danh dự cho bản thân, cơ quan, đơn vị, cho lãnh đạo và đồng nghiệp. Trường hợp có lỗi trong xử lý công việc phải khẩn trương, công khai xin lỗi, trường hợp nghiêm trọng phải báo lãnh đạo cấp trên để xin lỗi trực tiếp và bằng văn bản theo quy định.

- Khi phát hiện CCVC thực hiện không nghiêm các quy định của pháp luật về nghĩa vụ của công chức thì phản ánh ngay đến cấp có thẩm quyền để kịp thời chấn chỉnh và chịu trách nhiệm cá nhân về những phản ánh đó.

- Lãnh đạo thì phải gương mẫu, tôn trọng, lắng nghe cấp dưới, không tùy tiện nhận xét đánh giá kết quả làm việc của cấp dưới, phải có bản lĩnh trong lãnh đạo điều hành, năng lực chuyên môn nổi trội, thực hiện tốt công tác kiểm tra, đôn đốc công việc đã giao cấp dưới, là trung tâm đoàn kết và truyền nhiệt huyết hăng say làm việc cho viên chức trong đơn vị.

- Xây dựng các giải pháp thực hiện có hiệu quả cao Đề án đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp truyền thông BHXH theo Quyết định số 1676/QĐ-TTg ngày 21/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ; đào tạo bài bản, chuyên sâu nguồn nhân lực có kỹ năng truyền thông trong đội ngũ CCVCNLĐ hệ thống BHXH tỉnh Bến Tre và nhân viên hệ thống đại lý thu BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Tổ chức thực hiện:

- Cụ thể hóa các tiêu chí nêu trên vào quy chế, quy định của cơ quan BHXH tỉnh và quyết liệt chỉ đạo trong toàn hệ thống, xây dựng các phong trào thi đua chuyên đề, đột xuất với các nội dung thiết thực để kịp thời khen thưởng, tôn vinh các cá nhân điển hình tiên tiến tạo sức lan tỏa và khí thế trong thực hiện, đồng thời xử lý nghiêm các cá nhân có biểu hiện suy thoái, lệch lạc, thực hiện không tốt để xảy ra phản ánh tiêu cực, bức xúc cho tổ chức, cá nhân trong quá trình thực thi nhiệm vụ mà được xác định rõ lỗi chủ quan của cá nhân.

- Xây dựng trang bị công nghệ có chức năng đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính với cơ quan BHXH tỉnh thông qua giao dịch trực tuyến và trực tiếp ở các bộ phận nghiệp vụ.

- Xác định và nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị hệ thống BHXH tỉnh Bến Tre trong thực hiện văn hóa, văn minh công sở, chất lượng phục vụ của đơn vị đối với chủ thể liên hệ công tác với đơn vị mình./.

 

Phòng TCCB

Thông báo Thông báo

Album trang chủ Album trang chủ

Videos trang chủ Videos trang chủ

Tất cả videos

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 34
  Tổng lượt truy cập: 64663