Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bến Tre

Chi tiết tin

Những chuyển biến tích cực khi đưa Nghị quyết số 21-NQ/TW vào cuộc sống tại huyện Châu Thành
22/11/2019

Ngày 22-11-2012, Bộ Chính trị (Khóa XI) ban hành Nghị quyết số 21-NQ/TW về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2012 – 2020 (Nghị quyết số 21-NQ/TW). Sự ra đời của Nghị quyết là dấu mốc quan trọng trong quá trình triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

Sau khi Nghị quyết ra đời, hệ thống pháp luật về BHXH, BHYT từng bước được hoàn thiện, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, tạo thuận lợi cho người lao động và người dân trong tham gia và thụ hưởng chế độ BHXH, BHYT. Nhiều quy đinh thay đổi như: Đối tượng tham gia BHXH bắt buộc được mở rộng đến người lao động có hợp đồng lao động từ một tháng trở lên, người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài và người lao động nước ngoài làm việc ở Việt Nam; các chế độ BHXH được sửa đổi hướng đến sự bình đẳng trong tham gia và thụ hưởng chính sách giữa các nhóm đối tượng…

Từ sau khi Nghị quyết ra đời đến nay, trên địa bàn huyện Châu Thành đã có những chuyển biến đáng kể. Trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân tham gia BHXH, BHYT của cấp ủy, chính quyền không ngừng nâng cao. Những thay đổi chính sách theo hướng có lợi cho người dân tạo sự thuận lợi cho công tác tuyên truyền vận động. Người dân ngày càng nhận thức đầy đủ hơn về quyền lợi, nghĩa vụ trong tham gia BHXH, BHYT; vai trò ý nghĩa của việc tham gia BHXH, BHYT đối với sự phát triển của xã hội.

Bà Phan Thị Thu Thảo - Giám đốc BHXH huyện Châu Thành cho biết, để triển khai thực hiện Nghị quyết, BHXH huyện đã phối hợp với các ngành có liên quan, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tuyên truyền Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị đến với cán bộ và nhân dân trên địa bàn huyện.Trong đó, BHXH huyện đóng vai trò trung tâm trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT.

Nhiều hình thức tuyên truyền đã được tổ chức và mang lại hiệu quả cao như tuyên truyền bằng chuyên mục BHXH trên hệ thống Đài Truyền thanh huyện, xã, tuyên truyền qua bản tin sinh hoạt nội bộ của Ban Tuyên giáo huyện ủy hàng tháng, tuyên truyền bằng pano, áp phích…Nhiều Hội nghị chuyên đề về BHXH, BHYT cho đảng viên, đoàn viên được tổ chức; hoạt động lồng ghép tuyên truyền các quy định về BHXH, BHYT trong nhân dân thông qua các đợt hội họp của các đoàn thể, các địa phương (xã, ấp, tổ nhân dân tự quản…) cũng mang lại hiệu quả thiết thực.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, BHXH huyện và các ban, ngành tích cực phối hợp giải quyết chính sách BHXH, BHYT cho người lao động; đẩy mạnh công tác phát triển đối tượng, chống thất thu, giảm tình trạng nợ đọng BHXH, BHYT. Tại cơ quan BHXH huyện hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin được tập trung đẩy mạnh, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, giảm thời gian, chi phí, thủ tục cho người tham gia, đơn vị và doanh nghiệp khi giao dịch với cơ quan BHXH. Các chế độ chính sách BHXH, BHYT cho các đối tượng tham gia được thực hiện nhanh chóng, kịp thời, chính xác và đúng quy định.

Tính đến ngày 30/9/2019, toàn huyện có 17% lực lượng lao động thamgia BHXH, trong đó số người tham gia BHXH tự nguyện là 348 người. Tỷ lệ BHYT toàn dân đạt 89,80%; có  2.314 đối tượng đang hưởng lương hưu và trợ cấp hàng tháng.

Nghị quyết 21-NQ/TW đi vào cuộc sống, có thể nói đây là chủ trương lớn của Đảng, hợp lòng dân. Kết quả thực hiện công tác BHXH, BHYT thời gian qua là tiền đề quan trọng thực hiện tốt mục tiêu Nghị quyết và góp phần đưa người dân ngày càng đến gần hơn với chính sách ưu việt của Đảng và Nhà nước ta./. BHXH

Thông báo Thông báo

Album trang chủ Album trang chủ

Videos trang chủ Videos trang chủ

Tất cả videos

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 34
  Tổng lượt truy cập: 64663