Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bến Tre

Chi tiết tin

Tăng cường công tác truyền thông BHXH, BHYT
14/01/2020

Tính đến cuối năm 2019, toàn tỉnh có 100.524 người tham gia BHXH bắt buộc đạt 100,04% so với kế hoạch được giao, tăng 4,46% so với năm 2018;     4.011 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 104,86% so với kế hoạch được giao, tăng 302,72 % so với năm 2018, 1.165.787 người tham gia BHYT đạt 100,15% tăng 0.03% so với năm 2018, tỷ lệ bao phủ BHXH chiếm 13,09% so với số lao động toàn tỉnh, tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân 90,48%.

(Tuyên truyền về BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình cho cán bộ Hội Phụ nữ- Ảnh PV)

Để đạt được kết quả này, BHXH tỉnh nhận được sự lãnh chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND trong công tác BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh. Nổi bật là Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT tỉnh Bến Tre của UBND tỉnh  trong đó đồng chí PCT UBND tỉnh phụ trách Khoa giáo Văn xã là Trưởng ban. Có thể nói, đây là một bước ngoặc khởi sắc đối với công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT. Cùng với đó, là sự chỉ đạo mạnh mẽ của Tỉnh ủy đối với toàn hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh phải vào cuộc và quyết liệt thực hiện trong công tác tuyên truyền vận động, giao nhiệm vụ chỉ tiêu phấn đấu phát triển các đối tượng tham gia BHXH, BHYT cho từng Ngành, từng đơn vị. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền và cụ thể hoá thực hiện Nghị quyết TW về BHXH, BHYT được các cấp ủy tổ chức thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, sát đối tượng, đảm bảo theo sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Một số địa phương đổi mới phương pháp học tập theo hướng tìm hiểu và trao đổi, qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, quán triệt Nghị quyết. Phần đông cán bộ, đảng viên tham gia học tập với tinh thần trách nhiệm cao, nghiêm túc, nắm được các nội dung cốt lõi trong Nghị quyết, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động. Cấp huyện và tương đương thành lập tổ giám sát theo dõi công tác chuẩn bị triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết trên địa bàn.

Trên cơ sở chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và quán triệt đường lối chủ trương của Đảng trong thực hiện BHXH, BHYT, UBND các cấp, các sở, ban, ngành, MTTQ VN và các tổ chức thành viên tích cực phối hợp với BHXH tỉnh trong công tác BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh.  Đặc biệt năm qua, công tác truyền thông phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT được quan tâm đẩy mạnh, BHXH tỉnh đã phối hợp 10 đơn vị cấp tỉnh và 81 đơn vị cấp huyện tổ chức gần 30.000 cuộc truyền thông về BHXH, BHYT. Qua đó, giúp người dân hiểu rõ tính nhân văn của chính sách BHXH, BHYT, khẳng định vai trò trụ cột chính quan trọng của chính sách BHXH, BHYT trong hệ thống chính sách an sinh xã hội quốc gia.

Bên cạnh đó, MTTQ và các tổ chức thành viên vận động mạnh thường quân, tổ chức hỗ trợ mua Bảo hiểm y tế cho các đối tượng khó khăn như tổ trưởng tổ nhân dân tự quản, Ban Chấp hành các chi tổ Hội Phụ nữ… Nêu gương điển hình trong tham gia và vận động cán bộ, hội viên mua BHXH, BHYT. Qua đó tạo điều kiện gia tăng số người tham gia BHYT, BHXH. Cụ thể như Hội Phụ nữ tỉnh vận động hỗ trợ mua BHYT cho 635 chị trong BCH. Có 330 cán bộ hội viên phụ nữ tham gia BHXH tự nguyện. UBMTTQ vận động mạnh thường quân mua thẻ BHYT cho các Tổ trưởng tổ nhân dân tự quản, một số hộ cận nghèo, hiện nay có 2.109/2.156 tổ trưởng tổ nhân dân tự quản có thẻ BHYT (số còn lại thuộc các xã bãi ngang đã được hưởng theo chế độ quy định).

BHXH tỉnh cũng đã khai thác hiệu quả chuyên mục BHXH trên Báo Đồng Khởi, báo, tạp chí Ngành BHXH, website BHXH tỉnh, website Liên đoàn Lao động tỉnh, website  phòng Giáo dục & Đào tạo, Website THBT của Đài PTTH Bến Tre, website Hội Nông dân.…Phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh xây dựng chuyên mục BHXH định kỳ phát trên sóng Phát thanh Truyền hình tỉnh; bên cạnh sóng PT&TH tỉnh, sóng truyền thanh tại các xã, phường, thị trấn định kỳ phát chuyên mục BHXH với thời lượng 10-15 phút/chương trình. Phối hợp với Phòng Văn hóa Thông tin và Truyền thông huyện tổ chức tuyên truyền lưu động …tạo điều kiện đưa chính sách pháp luật về BHXH, BHYT đến gần hơn với người dân./.PV

Thông báo Thông báo

Album trang chủ Album trang chủ

Videos trang chủ Videos trang chủ

Tất cả videos

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 61
  Tổng lượt truy cập: 83476