Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bến Tre

Cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức

* Ban Giám đốc BHXH tỉnh:

       - Ông: Dương Văn Thắng - Giám đốc BHXH tỉnh Bến Tre

         Điện thoại: 02753.824329

 

       - Bà: Trần Thị Lòng - Phó Giám đốc BHXH tỉnh Bến Tre

         Điện thoại: 02753.511749

      

       - Bà Lê Thị Bình - Phó Giám đốc BHXH tỉnh Bến Tre

         Điện thoại: 02753.828333

 

       - Ông: Nguyễn Văn Tho - Phó Giám đốc BHXH tỉnh Bến Tre

         Điện thoại: 02753.825233

 

 * Các phòng:

1. Văn phòng

Điện thoại: 027523827238

Mail: vanphong@bentre.vss.gov.vn

2. Phòng Chế độ bảo hiểm xã hội

Điện thoại: 02753827237

Mail:cdbhxh@bentre.vss.gov.vn

3. Phòng Giám định bảo hiểm y tế

Điện thoại: 02753810207

Mail: gdbhyt@bentre.vss.gov.vn

4. Phòng Tiếp nhận & Trả kết quả thủ tục hành chính

Điện thoại: 02753838078

Mail:tthc@bentre.vss.gov.vn

5. Phòng Cấp Sổ, thẻ

Điện thoại: 02753812653

Mail: cst@bentre.vss.gov.vn

6. Phòng Quản lý thu

Điện thoại: 02753827368

Mail: qlt@bentre.vss.gov.vn

7. Phòng Thanh tra, kiểm tra

Điện thoại: 02753819789

Mail: ttkt@bentre.vss.gov.vn

8. Phòng Khai thác thu nợ

Điện thoại: 02753819989

Mail: kttn@bentre.vss.gov.vn

9. Phòng Kế hoạch tài chính

Điện thoại:02753836316

Mail: khtc@bentre.vss.gov.vn

10. Phòng Công nghệ thông tin

Điện thoại: 02753818196

Mail: cntt@bentre.vss,gov.vn

11. Phòng Tổ chức cán bộ

Điện thoại: 02753827236

Mail:tccb@bentre.vss.gov.vn

* Các huyện, thành phố

1. BHXH huyện Châu Thành

Điện thoại: 02753860109

Mail: chauthanh@bentre.vss.gov.vn

2. BHXH thành phố Bến Tre

Điện thoại: 02753824320

Mail: bentre@bentre.vss.gov.vn

3. BHXH huyện Thạnh Phú

Điện thoại: 02753870756

Mail: thanhphu@bentre.vss.gov.vn

4. BHXH huyện Mỏ Cày Nam

Điện thoại: 02753843130

Mail: mocaynam@bentre.vss.gov.vn

5. BHXH huyện Chợ Lách

Điện thoại: 02753871428

Mail: cholach@bentre.vss.gov.vn

6. BHXH huyện Mỏ Cày Bắc

Điện thoại: 02753663332

Mail: mocaybac@bentre.vss.gov.vn

7. BHXH huyện Ba Tri

Điện thoại: 02753850429

Mail: batri@bentre.gov.vn

8. BHXH huyện Giồng Trôm

Điện thoại: 02753861323

Mail: giongtrom@bentre.gov.vn

9. BHXH huyện Bình Đại

Điện thoại: 02753851306

Mail: binhdai@bentre.vss.gov.vn

Thông báo Thông báo

Album trang chủ Album trang chủ

Videos trang chủ Videos trang chủ

Tất cả videos

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 13
  Tổng lượt truy cập: 64677