Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bến Tre

Hỏi đáp Hỏi đáp

ĐẶT CÂU HỎI


Nội dung:*
Địa chỉ:
Email:
Điện thoại:

Nội dung giải đáp Nội dung giải đáp

Tìm kiếm:
Chuyên mục
Đơn vị

DANH SÁCH CÂU HỎI

placeholder image BHXH TỈNH

placeholder image

Nội dung câu hỏi: 3.Người tham gia BHXH tự nguyện phải đóng bao nhiêu tháng/lần đóng?

Trả lời: Được lựa chọn đóng hằng tháng; 03 tháng; 06 tháng;12 tháng; đóng một lần cho nhiều năm về sau với mức thấp hơn mức đóng hằng tháng (không quá 5 năm/lần); đóng một lần cho những năm còn thiếu (không quá 10 năm/lần)với mức cao hơn mức đóng hằng tháng đối với người tham gia BHXH đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định.

Ngày gửi: 2017-05-22 14:47:00 - Email:EMAIL@GMAIL.COM

placeholder image BHXH TỈNH

placeholder image

Nội dung câu hỏi: 2.Mức đóng khi tham gia BHXH tự nguyện của mỗi cá nhân là bao nhiêu?

Trả lời: Mức đóng hàng tháng bằng 22% mức thu nhập tháng do người đóng lựa chọn và đăng ký với cơ quan Bảo hiểm xã hội (mức thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn, mức cao nhất bằng 20 tháng lương cơ sở do Nhà nước quy định tại thời điểm đăng ký đóng).

Ngày gửi: 2017-05-22 14:46:00 - Email:EMAIL@GMAIL.COM

placeholder image BHXH TỈNH

placeholder image

Nội dung câu hỏi: 1.Người thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện gồm những ai?

Trả lời: Là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc diện áp dụng của pháp luật về BHXH bắt buộc.

Ngày gửi: 2017-05-22 14:46:00 - Email:EMAIL@GMAIL.COM

placeholder image BHXH TỈNH

placeholder image

Nội dung câu hỏi: Mức lương hưu hàng tháng được tính như thế nào?

Trả lời: Số năm tương ứng để hưởng tỷ lệ 45% mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH cụ thể như sau:Nam: Trước 01/01/2018 là 15 năm,2018là 16 năm, 2019 là 17 năm, 2020 là 18 năm, 2021 là 19 năm,2022 trở đi là 20 năm. Nữ: từ 2016 trở đi là 15 nămSau đó: - Trước 01/01/2018: thêm 01 năm cộng thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ.- Từ 01/01/2018: thêm 01 năm cộng thêm 2% đối với nam và nữ.Tỷ lệ hưởng tối đa bằng 75% NLĐ có thời gian đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ lương hưu 75% khi nghỉ hưu được hưởng tiền trợ cấp 01 lần. NLĐ không đủ điều kiện hưởng lương hưu hàng tháng thì hưởng trợ cấp BHXH 01 lần.

Ngày gửi: 2017-05-22 14:25:00 - Email:EMAIL@GMAIL.COM

placeholder image BHXH TỈNH

placeholder image

Nội dung câu hỏi: Chế độ tử tuất được thực hiện như thế nào?

Trả lời: Trợ cấp mai tángNLĐ đang đóng BHXH, bảo lưu thời gian đóng BHXH và có thời gian đóng BHXH đủ 12 tháng trở lên, chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc trong thời gian điều trị do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, đang hưởng lương hưu, trợ cấp tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp đã nghỉ việc, khi chết người lo mai táng được nhận trợ cấp mai táng bằng 10 tháng lương cơ sở tại tháng NLĐ chết.Trợ cấp tuất Khi đủ điều kiện theo quy định thân nhân NLĐ được hưởng trợ cấp tuất 01 lần hoặc hàng tháng.Mức trợ cấp tuất một lần: Đối với thân nhân của người lao động đang tham gia BHXH hoặc người lao động đang bảo lưu thời gian đóng BHXH được tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng BHXH trước năm 2014; bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho các năm đóng BHXH từ năm 2014 trở đi; mức thấp nhất bằng 03 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.Đối với thân nhân của người đang hưởng lương hưu chết được tính theo thời gian đã hưởng lương hưu, nếu chết trong 02 tháng đầu hưởng lương hưu thì tính bằng 48 tháng lương hưu đang hưởng; nếu chết vào những tháng sau đó, cứ hưởng thêm 01 tháng lương hưu thì mức trợ cấp giảm đi 0,5 tháng lương hưu, mức thấp nhất bằng 03 tháng lương hưu đang hưởng.Mức trợ cấp tuất hằng tháng đối với mỗi thân nhân bằng 50% mức lương cơ sở; trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hằng tháng bằng 70% mức lương cơ sở (Số thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng không quá 04 người; trường hợp có từ 02 người chết trở lên thì thân nhân của những người này được hưởng 02 lần mức trợ cấp theo quy định.)

Ngày gửi: 2017-05-22 14:22:00 - Email:EMAIL@GMAIL.COM

Chuyên mục hỏi đáp Chuyên mục hỏi đáp

Videos trang chủ Videos trang chủ

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 10784
  Tổng lượt truy cập: 19421