Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bến Tre

Danh sách câu hỏi Danh sách câu hỏi

Tìm kiếm:
Chuyên mục
Đơn vị

DANH SÁCH CÂU HỎI

placeholder image BHXH TỈNH

placeholder image

Nội dung câu hỏi: Mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội của người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện như thế nào?

Trả lời: Điều 79 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định như sau:1. Mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội được tính bằng bình quân các mức thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian đóng.2. Thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội để làm căn cứ tính mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội của người lao động được điều chỉnh trên cơ sở chỉ số giá tiêu dùng của từng thời kỳ theo quy định của Chính phủ.

Ngày gửi: 2017-10-06 15:50:00 - Email:EMAIL@GMAIL.COM

placeholder image BHXH TỈNH

placeholder image

Nội dung câu hỏi: Mức lương hưu hàng tháng của người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được quy định như thế nào?

Trả lời: Điều 74 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định mức lương hưu hàng tháng của người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện như sau:1. Từ ngày 01/01/2016 (Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 có hiệu lực thi hành) cho đến trước ngày 01/01/2018 mức lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội; sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.2. Từ ngày 01/01/2018, mức lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:a) Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;b) Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản này được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.3. Chính phủ quy định việc điều chỉnh lương hưu trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế phù hợp với ngân sách nhà nước và quỹ bảo hiểm xã hội.

Ngày gửi: 2017-10-06 15:49:00 - Email:EMAIL@GMAIL.COM

placeholder image BHXH TỈNH

placeholder image

Nội dung câu hỏi: Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng lương hưu theo những điều kiện gì?

Trả lời: Theo quy định tại Điều 73 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 thì người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng lương hưu khi có đủ các điều kiện sau:1) Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi;2) Đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên.Trường hợp người lao động nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 20 năm thì được đóng cho đến khi đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

Ngày gửi: 2017-10-06 15:48:00 - Email:EMAIL@GMAIL.COM

placeholder image BHXH TỈNH

placeholder image

Nội dung câu hỏi: Người lao động được nhận lương hưu và trợ cấp BHXH theo các hình thức nào?

Trả lời: Khoản 3 Điều 18 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định: “Người lao động có quyền nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội đầy đủ, kịp thời, theo một trong các hình thức chi trả sau: - Trực tiếp từ cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc tổ chức dịch vụ được cơ quan bảo hiểm xã hội ủy quyền;- Thông qua tài khoản tiền gửi của người lao động mở tại ngân hàng;- Thông qua người sử dụng lao động.”

Ngày gửi: 2017-10-06 15:46:00 - Email:EMAIL@GMAIL.COM

placeholder image BHXH TỈNH

placeholder image

Nội dung câu hỏi: Xin cho biết cách tính mức lương bình quân để hưởng lương hưu?

Trả lời: Điều 62 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần như sau:“1. Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương này thì tính bình quân tiền lương tháng của số năm đóng bảo hiểm xã hội trước khi nghỉ hưu như sau:a) Tham gia bảo hiểm xã hội trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 05 năm cuối trước khi nghỉ hưu;b) Tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 1995 đến ngày 31 tháng 12 năm 2000 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 năm cuối trước khi nghỉ hưu;c) Tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2001 đến ngày 31 tháng 12 năm 2006 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 08 năm cuối trước khi nghỉ hưu;d) Tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2007 đến ngày 31 tháng 12 năm 2015 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 10 năm cuối trước khi nghỉ hưu;đ) Tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 15 năm cuối trước khi nghỉ hưu;e) Tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 20 năm cuối trước khi nghỉ hưu;g) Tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 trở đi thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian.2. Người lao động có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian.3. Người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội chung của các thời gian, trong đó thời gian đóng theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định được tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại khoản 1 Điều này.”

Ngày gửi: 2017-10-06 15:46:00 - Email:EMAIL@GMAIL.COM

Iportal - Đặt câu hỏi đơn giản Iportal - Đặt câu hỏi đơn giản

ĐẶT CÂU HỎI


Nội dung:*
Địa chỉ:
Email:
Điện thoại:

Đặt câu hỏi Đặt câu hỏi

Videos trang chủ Videos trang chủ

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 10
  Tổng lượt truy cập: 64674