Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bến Tre

Danh sách câu hỏi Danh sách câu hỏi

Tìm kiếm:
Chuyên mục
Đơn vị

DANH SÁCH CÂU HỎI

placeholder image BHXH TỈNH

placeholder image

Nội dung câu hỏi: 8.Chế độ tử tuất được hưởng như thế nào?

Trả lời: -Người lo mai táng được hưởng trợ cấp mai táng bằng 10 tháng lương cơ sở (tại tháng chết) nếu thời gian tham gia BHXH tự nguyện (hoặc tổng thời gian đóng BHXH bắt buộc (nếu có) và BHXH tự nguyện) từ đủ 60 tháng trở lên; hoặc có thời gian đóng BHXH bắt buộc từ đủ 12 tháng trở lên; hoặc đang hưởng lương hưu.-Thân nhân được hưởng trợ cấp tuất 01 lần hoặc hàng tháng nếu đủ điều kiện theo quy định.

Ngày gửi: 2017-05-22 14:54:00 - Email:EMAIL@GMAIL.COM

placeholder image BHXH TỈNH

placeholder image

Nội dung câu hỏi: 7.Mức hưởng BHXH một lần được tính như thế nào?

Trả lời: Được tính theo số năm đã đóng BHXH, mỗi năm được tính như sau:+ 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH cho những năm đóng trước năm 2014+ 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi.+ Thời gian đóng chưa đủ 01 năm thì mức hưởng BHXH bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH.(Mức hưởng BHXH 01 lần của đối tượng được Nhà nước hỗ trợ không bao gồm số tiền Nhà nước hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện, trừ trường hợp đặc biệt có quy định khác)

Ngày gửi: 2017-05-22 14:53:00 - Email:EMAIL@GMAIL.COM

placeholder image BHXH TỈNH

placeholder image

Nội dung câu hỏi: 6.Mức trợ cấp một lần khi nghỉ hưu được tính như thế nào?

Trả lời: Được tính theo số năm đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, cứ mỗi năm đóng BHXH thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH

Ngày gửi: 2017-05-22 14:53:00 - Email:EMAIL@GMAIL.COM

placeholder image BHXH TỈNH

placeholder image

Nội dung câu hỏi: 5.Mức lương hưu hàng tháng được tính như thế nào?

Trả lời: Được hưởng tối đa 75% mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH. Cách tính tỷ lệ phần trăm hưởng lương hưu như sau:Số năm tương ứng để hưởng tỷ lệ 45% mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH:Nam: Trước 01/01/2018là 15 năm, năm 2018 là 16 năm, 2019 là 17 năm, 2020 là 18 năm, 2021 là 19 năm, 2022 trở đi là 20 năm.Nữ: Từ 2016 trở đi là 15 năm Sau đó: - Trước 01/01/2018: thêm 01 năm cộng thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ.- Từ 01/01/2018: thêm 01 năm cộng thêm 2% đối với nam và nữ.

Ngày gửi: 2017-05-22 14:51:00 - Email:EMAIL@GMAIL.COM

placeholder image BHXH TỈNH

placeholder image

Nội dung câu hỏi: 4.Người tham gia BHXH tự nguyện được hưởng những quyền lợi gì?

Trả lời: -Được hưởng lương hưu hàng tháng khi đủ tuổi hưu (nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi) và đã đóng BHXH đủ 20 năm trở lên (trừ những trường hợp đặc biệt khác). -Được cấp thẻ bảo hiểm y tế khi đang hưởng lương hưu.-Được hưởng trợ cấp 01 lần (ngoài lương hưu) đối với người có thời gian đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng để hưởng tỷ lệ lương hưu tối đa 75% khi nghỉ hưu. -Được hưởng BHXH một lần theo quy định nếu người tham gia BHXH tự nguyện có yêu cầu. Trường hợp không nhận BHXH 01 lần thì được cộng nối thời gian nếu sau đó tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện hoặc BHXH bắt buộc.-Được hưởng chế độ tử tuất theo quy định.

Ngày gửi: 2017-05-22 14:48:00 - Email:EMAIL@GMAIL.COM

Iportal - Đặt câu hỏi đơn giản Iportal - Đặt câu hỏi đơn giản

ĐẶT CÂU HỎI


Nội dung:*
Địa chỉ:
Email:
Điện thoại:

Đặt câu hỏi Đặt câu hỏi

Videos trang chủ Videos trang chủ

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 10
  Tổng lượt truy cập: 64674